Jong en oud - Samen sterk

“Jong en oud gaat niet over het stokje doorgeven. Jong en oud gaat over samen optrekken, verbinden.” Met deze woorden opent voorzitter Paul van Hattem de landelijke netwerkdag met het thema ‘Jong en oud – samen sterk!’.

Lees meer…

In de coronacrisis is de dynamiek van vrijwilligers in het inloophuis veranderd. Oudere vrijwilligers komen niet altijd vanzelf terug, nieuwe krachten zijn het team komen versterken. Het is tijd voor herbezinning: pakken we de oude routine weer op, of kiezen we voor verandering? Lees hier een terugblik van het programma.

Download voorbeelden

Vind hier voorbeelden van huisregels, vrijwilligerscontract, klachtenregeling, enzovoort

Lees meer…

Vraagbaak voor bestuur en beheer

Een handige vraagbaak met 240 artikelen en 100 praktische bijlagen voor dorpshuizen en gemeenschapshuizen vind je op dorpshuizen.nl. De Vraagbaak geeft zakelijke informatie over het bestuur en beheer van dorpshuizen, dus ook inloophuizen.

Lees meer…

De Vraagbaak kent de volgende thema’s: bestuur en beheer, vrijwilligers en personeel, barexploitatie, programma en pr, gebouw en materiaal, tevredenheid van medewerkers-gebruikers-omgeving, resultaten. Kijk hier naar de Vraagbaak.

Terugblik op 6 inspirerende regiobijeenkomsten

In 2019 hield Netwerk DAK 6 regiobijeenkomsten. Doel van deze ontmoetingen was een ‘kijkje in de keuken’ van een inloophuis, om elkaar te inspireren en om nieuwe ideeën op te doen.

Lees meer…

De verslagen zijn gebundeld en op de website geplaatst. Lees ze hier.

Goedkope software via Techsoup

Netwerk DAK gebruikt goedkope software via Techsoup. Als jouw inloophuis of buurtpastoraat een anbi is, dan kun jij ook gebruik maken van Techsoup.

Lees meer…

Je kunt software en hardware aanschaffen met flinke korting. Bijvoorbeeld Office en anti-virus programma’s. IT mag eigenlijk geen grote kostenpost zijn voor goede doelen.

Kijk eens op de website van Techsoup. Het ziet er ingewikkelder uit dan het is. Gewoon eerst registreren als goed doel en daarna kies je uit de software die beschikbaar is. Ga naar www.techsoup.nl of lees hier de uitleg.

 

Betere PR en communicatie

Als je een bekende organisatie bent, dan komen er vanzelf nieuwe mensen naar je toe, dan ben je in beeld bij de gemeente of als een bedrijf iets wil doen voor de samenleving. Goede PR is noodzakelijk. Flyers, posters, stukjes in de krant en social media is één ding, maar bekend word je ook door open dagen en meedoen met evenementen in de omgeving. Netwerk DAK helpt de aangesloten organisaties.

Lees meer…

Die mogen verhalen en foto’s van deze website gebruiken voor hun eigen website. Ze mogen een eigen pagina op deze website gebruiken voor extra PR. En aangesloten organisaties krijgen advies op maat. Neem contact op met het secretariaat.

Bij veel websites van inloophuizen is het moeilijk om de kern van het werk te vinden. Er wordt veel beleidsmatige taal gebruikt. Oefen eens met een andere aanpak, bedenk dan wat je vertelt als je op een verjaardag bent. Dan vertel je vaak met emotie: “Ik heb zoveel moeite gedaan en het is zo bijzonder dat …” Vertel een verhaal, bijvoorbeeld over hoeveel beter een bezoeker zich voelt “… Ik woonde vier jaar hier in een flat, kende niemand en kwam bijna niet meer buiten. Sinds twee jaar kom ik in de Herberg en nu ga ik voor het eerst bij iemand op de koffie.” Een potentiële bezoeker kan zich herkennen in zo’n verhaal.

Download PR vanuit het hart, praktische tips om zelf aan de slag te gaan.
Download Aan de slag met social media.
Download Verslag van de regionale bijeenkomsten over PR dat boordevol tips staat.

Voorbeeld jaarverslag en jaarrekening

Jaarverslag en jaarrekening geven de buitenstaander een indruk van de organisatie: wat doen ze, wie worden bereikt, wat zijn de plannen, hoe staat het inloophuis, buurtpastoraat en straatpastoraat er voor. Zoek je een voorbeeld?

Lees meer…

Bij het Kenniscentrum Filantropie vind je een voorbeeld van hoe je een jaarverslag en een jaarrekening op zet. Kijk hier om het voorbeeld helemaal rechts onder aan de pagina te vinden. Op de website van Kenniscentrum Filantropie vind je veel belangrijke informatie en je kunt daar ook je organisatie als goed doel laten registreren.

Salaris medewerker

Welke inschaling kies ik voor een betaalde medewerker. Hoe omschrijf ik taken? Wat zijn de verantwoordelijkheden?

Lees meer…

Het functieboek van de cao-welzijn geeft een goed inzicht in taken, verantwoordelijkheden en functie-eisen en bijbehorende salarissen. De taken en verantwoordelijkheden van een sociaal cultureel werker 3 of een staf/beleidsmedewerker 2 lijken het meest op de taken van een coördinator van een inloophuis. Deze beroepskrachten worden ingedeeld in schaal 8 van de cao-welzijn, zij functioneren zelfstandig, van hen wordt verwacht dat zij netwerken opbouwen, beleid formuleren en op basis van signalen projecten formuleren en uitvoeren. Het zijn functies op HBO niveau.

Klik hier voor de website van de MO-groep waar het functieboek te vinden is.

Zomervrijwilligers

Open Hof in Groningen heeft elk jaar zomervrijwilligers die een hele week meelopen. Hier komen elk jaar mensen van alle leeftijden op af.

Lees meer…

De ervaring is dat deze vrijwilligers vaak daarna als vaste vrijwilliger mee gaan doen in de organisatie. Later startte Meet-Inn in Ede met zaterdagvrijwilligers, ook succesvol.
Kijk op de website van Open Hof.

Vier wijkinloophuizen

Vier succesvolle wijkinloophuizen zijn het antwoord van kerkelijk Zeist op armoede en sociaal isolement. Wijkinloophuizen zijn naar buiten gericht en zetten in op samenwerking in de wijk. De kracht is dat ze dicht bij de bewoners staan. Iedereen kan binnenlopen tijdens openingstijden en de coördinator gaat even langs als er met een buurtbewoner iets aan de hand is. Lees wat je van zo’n wijkinloophuis kunt verwachten.

Lees meer…

“We doen veel meer dan alleen maar inloop. Er zijn activiteiten, klanten voor de voedselbank inschrijven en we werken ook outreachend, gaan vaak op huisbezoek. Wij zijn in de wijk en kijken wat is er nodig. Zo is het werk ook ontstaan: in de wijk gaan zitten en kijken wat er nodig is.

We hebben in Vollenhove gekookt met kinderen en dat was de reden dat veel moeders met kinderen binnen kwamen. Rond lunchtijd was de koektrommel snel leeg.

Ik begon me af te vragen of die kinderen wel gegeten hadden. Ik heb iemand van CJG uitgenodigd en gezegd, we doen geen programma. Kom gewoon bij ons aan tafel zitten. Na een paar keer kwam er een vraag. ‘Mijn kleuter heeft zo’n moeilijk gedrag, wat moet ik er mee.’ We wilden info geven over gezond eten. Maar vertel allochtone moeders niet hoe ze moeten koken. Dus zijn we begonnen met de kinderen. De kinderen gingen gezond koken. We zijn met de kinderen naar het Leger des Heils gegaan met wat ze gemaakt hadden. En ook de moeders kwamen eten wat de kinderen gemaakt hadden.”

Download hier het artikel Werkwijze van wijkinloophuizen in Zeist.

Wijkpastor in Heerlen

Wijkpastor Fien Cruts werkt in Heerlen-Noord op dezelfde wijze als de wijkinloophuizen in Zeist, bekend van de landelijke netwerkdag. In Diakonie en Parochie lees je hoe zij contact kreeg met 190 gezinnen en hoe daar een flinke groep vrijwilligers uit voortkwam. “Er gebeurt nu zo veel meer dan ik alleen zou kunnen doen.”

Lees meer…

Er zijn veel migranten in Heerlen-Noord en zij blijven om verschillende redenen vooral thuis in hun eigen huis. Ze hebben vaak geen sociaal netwerk waar ze op terug kunnen vallen en dat komt er ook niet vanzelf. Via de kinderen hebben verschillende moeders elkaar leren kennen en we zijn samen gaan overleggen wat voor activiteiten we zouden kunnen doen. De eerste groep van acht moeders wilde samen koken en samen eten.

En altijd zijn er heel veel kinderen. Zo is de groep een sociaal netwerk geworden rond de behoeften, opvang en begeleiding van de kinderen.

… “Eke groep heeft twee kartrekkers. Ik overleg elke maand met de kartrekkers. Die kartrekkers of vrijwilligers krijgen ook een opleiding rond contacten maken, luisteren, elkaar laten praten, adviseren, leiding geven in de groep.”

… “Als er vanuit Jeugdzorg niet goed gehandeld is of onterecht, dan ga ik mee met de moeders. Die hulp is belangrijk, vaak om een betere communicatie op gang te krijgen.”

… “Het gaat er om dat ik present mag zijn bij de gezinnen in de wijk …”

Download het interview dat verscheen in Diaconie en Parochie, jaargang 31, nummer 2, juni 2018.

Het rijke leven delen

Rob van Herwaarden, coördinator diaconaal werk van De Windwijzer, schreef voor het WKO-blad (Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk) een artikel over leven in armoede en wat dat voor invloed heeft op alle aspecten van het leven van een mens.

Lees meer…

Lees hier het artikel.

bron: WKO-blad november 2018

Digitaal roosteren

Vrijwilligers kunnen zichzelf via Inzetrooster inroosteren voor diensten, bijvoorbeeld in het inloophuis of bij vieringen van het straatpastoraat.

Lees meer…

Vrijwilligers kunnen onderling diensten ruilen en de coördinator kan een oproep rondsturen als er iets extra’s moet gebeuren. Voor vrijwilligers zonder computer kan de beheerder het zelf invullen. Hierdoor is er steeds een up-to-date overzicht. Inzetrooster is speciaal ontwikkeld voor vrijwilligersorganisaties. De website geeft duidelijk uitleg, is makkelijk in gebruik te nemen, je kunt aangeven wie wel en wie niet uitgenodigd wordt voor een bepaalde taak. Het maakt het werk van de coördinator gemakkelijker en jonge vrijwilligers zijn vaak gewend om hiermee te werken. Ga naar Inzetrooster.