Wijkpresentie Maastricht Noord-Oost

In de wijk Nazareth in Maastricht komen veel nieuwe bewoners die niet makkelijk worden opgenomen in de buurt. Mensen hebben vaak gewoon behoefte hun verhaal te vertellen. Presentiewerker Ingeborg Wesdorp komt veel tegen: schrijnende verhalen, maar ook de kracht van mensen om het vol te houden en elkaar te helpen.

Wijkpresentie Maastricht wil samen met wijkpartners en bewoners werken aan samenhang en leefbaarheid in wijken die zwaar onder druk staan. De stichting richt zich nadrukkelijk op alle bewoners ongeacht overtuiging, gezindte of nationaliteit.

Meer over ons

Download het boekje 'Wijken van mensen met karakter' op onze website

Naam en adres

Wijkpresentie Maastricht Noord-Oost

Edisonstraat 2

6224 GK, Maastricht

wijkpresentie2@gmail.com