Inloophuis Open Haven - IDO

Open Haven is een van de twee inloophuizen van IDO Lelystad. Het andere is Waterwijk. Iedereen kan hier terecht voor hulp. Als het nodig is, geven we ondersteuning (bijv. voedselbank, schuldhulpverlening of noodhulp) of verwijzen we door. Eenzaamheid, armoede, schulden of psychische problemen kunnen ervoor zorgen dat mensen de weg naar de hulpverlening niet meer kunnen vinden. Het IDO is er voor mensen in Lelystad die in zo’n kwetsbare positie terecht zijn gekomen. In onze twee inloophuizen en tijdens de dagelijkse inloopspreekuren kan iedereen terecht voor hulp en verwijzen we door. Als het nodig is, geven we ondersteuning (bijv. voedselbank, schuldhulpverlening of noodhulp).  

Meer over ons

bloemschikken, kaarten maken, schilderen
Nederlandse les
klussendienst

Naam en adres

Inloophuis Open Haven - Ido
Fjord 155
8224 DJ, Lelystad

Documenten