Ze eet vaker dan voorheen in het inloophuis ...

Start van gesprekken over de toekomst

Maak kennis met burgerinitiatieven op 25 juni

Straatpastor Zwanine in beeld

Al elf deelnemers die aansloten bij Whatsappgroep Netwerk DAK

In gesprek met de achterban over Netwerk DAK als koepel

Onderzoek naar buurtpastoraat in tijden van corona

Werken aan nationaal erfgoed

Inloophuizen gaan de deur uit deze zomer!