Wat betekenen de nieuwe corona maatregelen?

Na de afkondiging van nieuwe maatregelen op 18 december staan inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat alweer voor de afweging wat wel kan en wat niet kan. Sociaal werk Nederland is opnieuw met het ministerie in overleg over wat wel en wat niet kan. In de loop van de week verwachten zij een nieuw protocol te publiceren op hun website.
De huidige maatregelen lijken veel op die van december en januari een jaar geleden. Toen bleven veel inloopruimtes open omdat het een vorm van dagbesteding is voor kwetsbare groepen. Ook veel spreekuren gingen door. Dat alles met 1,5 meter afstand.

Foto: Jan Nieuwstad

Opnieuw wordt een beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van degenen die de activiteiten organiseren. Tegelijk wordt het steeds belangrijker om aandacht te hebben voor mensen met een klein sociaal netwerk. Een vaste inloop geeft structuur, dat is belangrijk. Maar ook het rondbrengen van kaarten of kleine presentjes betekent veel. Meer dan ooit is het belangrijk om mensen te laten ervaren dat zij niet vergeten worden. Gelukkig houden de meeste inloophuizen het vol om dat te blijven doen in deze pandemie-tijd.

gepubliceerd 20 december 2021