Voorstellen nieuwe medewerker en bestuursleden

Vanaf begin dit jaar versterken twee nieuwe bestuursleden en een nieuwe stafmedewerker het team van Netwerk DAK. Graag stellen zij zich voor.


Nienke van Dijk (bestuurslid)

“Als bestuurslid bij Netwerk DAK vind ik het belangrijk dat er een stevige organisatie is die werkers in inloophuizen, buurthuizen en straatpastoraat verbindt. Ik ken het diaconale werk uit mijn tijd dat ik werkte bij Stek, voor Stad en Kerk, en mijn huidige werk bij de organisatie Epafras, die zich inzet voor Nederlandse gedetineerden in het buitenland.”

 


Pieternel Ermen (stafmedewerker)

“Alle deskundigheid die ik in mijn leven en werk opbouwde, wil ik ten dienste stellen van het prachtige werk binnen Netwerk DAK! Voor Netwerk DAK hielp ik in 2008 besturen bij het vinden van financiering via de lokale overheid. Deze vraag is nog steeds actueel. De praktijk ken ik van dichtbij door mijn werk bij Kerk in Actie en als freelancer voor inloophuizen. Ik zie er naar uit om met zoveel bevlogen mensen samen te werken.”

 

Mieke Zagt (bestuurslid)

“Ik heb twintig jaar samengewerkt met verschillende mensenrechtenorganisaties in Nederland, Europa en in het Midden Oosten. Nu zet ik mij in voor toegang tot het recht voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen en tegen armoede in Nederland. Het bestuurswerk bij Netwerk DAK past daar helemaal bij.”

gepubliceerd: 16 februari 2021