Telefonische inloop

Een inloophuis kocht drie telefoons. Die gaan tijdens de gebruikelijke openingstijden naar de drie vrijwilligers die ingeroosterd waren. Zij hebben geen gegevens van de bezoekers, ze kennen wel hun naam en hun gezicht. Via uitdeelpunten van de voedselbank en de maatschappelijke opvang worden kaartjes uitgedeeld met het telefoonnummer en de tijden en het logo. Zo zijn ze bereikbaar voor hun bezoekers en anderen die behoefte hebben aan een luisterend oor. Na afloop hebben ze een telefonisch groepsgesprek om de ervaringen te delen.

Juist in deze tijd is aandacht belangrijker dan ooit. Dit inloophuis laat zien wat zijn waarde is. Bovendien werkt men zo aan bredere bekendheid en komen er misschien over enkele maanden niet alleen de vertrouwde, maar ook nieuwe bezoekers over de vloer.

In dit document vind je tips bij het luisteren naar levensvragen, die kunnen ook bij telefonisch contact van pas komen. De tips zijnbesproken tijdens de regionale bijeenkomsten over levensvragen van 2018.