Structurele hulp met maaltijden in Amsterdam Zuidoost is nodig

In de corona-crisis verzorgen kerken maaltijden voor sociaaleconomisch kwetsbare mensen. Het helpt deze mensen aan eten en verlicht hun isolement. Deze noodhulp maakt ook zichtbaar dat de groep sociaal kwetsbare mensen groter en hun nood structureler is dan werd aangenomen. Na de pandemie zal gezamenlijke actie nodig zijn voor structurele oplossingen. Dat maakt onderzoek naar een diaconaal maaltijdproject in Amsterdam Zuidoost duidelijk. 

 

Onderzoek

Het maaltijdproject werd in de eerste maanden van de coronacrisis in 2020 opgezet door lokale kerken – Treasures, Maranatha en de Lutherse Diaconie – samen met zorgorganisaties in Amsterdam Zuidoost en ondersteund door fondsen en het Noodfonds van Netwerk DAK. Onderzoekers van de Protestantse Theologische Universiteit analyseerden samen met deze kerken welke noden het project aan het licht brengt. Omdat noodhulp niet eindeloos moet voortduren, verkenden zij ook hoe het project op termijn kan bijdragen aan structurele verbetering van de situatie van sociaaleconomisch kwetsbare mensen. Het onderzoeksrapport is op 18 februari 2021 gepubliceerd.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat dankzij het diaconale project mensen voedselhulp ontvangen die anders geen voedsel zouden hebben: ze komen zelfs niet in aanmerking voor steun van de Voedselbank. Bovendien activeert en motiveert het project mensen en geeft hun leven meer zin. Sommige kwetsbare ‘ontvangers’ van hulp zijn nu zelf vrijwilliger geworden, in de keuken of in de bezorging van maaltijden. Dit alles is mogelijk omdat het project werkt op basis van vertrouwen en naastenliefde en door uit te gaan van de waarde en kracht van ieder mens.

Het onderzoek naar dit diaconale maaltijdproject onthult dat achter de nood die door de coronacrisis is ontstaan, structurele nood en onrecht in Amsterdam Zuidoost schuilgaan. Deze blijkt zelfs groter dan experts al dachten. De onderzoekers adviseren de partners in dit project – kerken, diaconale organisaties, de overheid en zorg- en welzijnsorganisaties en fondsen – om met elkaar het gesprek over de signalen van sociale nood die uit deze en andere noodhulpinitiatieven voortvloeien te intensiveren en vol te houden.

Ten slotte maakt het onderzoek de unieke rol van kerken, het grote belang van hun sociale kapitaal en hun netwerk van relaties in Amsterdam Zuidoost zichtbaar: zij kennen de buurt en staan naast de mensen om wie het gaat.

Het volledige onderzoeksrapport kunt u hier lezen.

Bron: PThU