Start pilot Luisterkracht

Bij inloopcentra, buurtpastoraat en straatpastoraat staat presentie en ontmoeting centraal. De kern van het werk is het aandachtvol luisteren naar de verhalen van mensen. Deze ontmoeting is vaak doel op zichzelf, terwijl de verhalen ook een aanzet tot (beleids)verandering zouden kunnen en moeten zijn. De mensen die dak- of thuisloos zijn, de mensen die die in hun dagelijks leven te maken hebben met uitsluiting of armoede, weten tenslotte uit eigen ervaring waar de knelpunten zitten in het beleid en hoe dit aangepast of opgelost kan worden. Het is daarom belangrijk dat zij door mensen met invloed worden gehoord.

Luisterkracht

Op meerdere plekken in Nederland start de pilot ‘Luisterkracht’, waarbij ‘mensen met een verhaal’ (ervaringsdeskundigen) gedurende langere tijd hun ervaringen, wijsheid, vragen en knelpunten delen met elkaar en met ‘mensen met invloed’, zoals beleidsmakers, politici en leidinggevenden in zorg en welzijn. In dit project gaat het in de eerste plaats om het veranderen van de houding van mensen met invloed, hen helpen om door de ogen van de mensen met een verhaal te kijken en vandaar uit te handelen. We geloven dat als gevolg hiervan ook beleid zal veranderen.

Meer weten?

– Meta Floor, projectleider bij Netwerk DAK, vertelt in dit verhaal over de visie, uitgangspunten en praktische uitvoering van de pilot Luisterkracht.
In dit stappenplan staan de grote lijnen van het traject beschreven.

Aanmelden

STEK Den Haag is koploper en gestart met de eerste ontmoetingsgroep. Netwerk DAK begeleidt deze pilot, vanaf 1 januari 2022 is er ruimte voor drie nieuwe plekken om mee te doen. We leren van en met elkaar in dit traject. Meer informatie? Neem dan uiterlijk 1 november contact op met Meta Floor, metafloor@netwerkdak.nl.

gepubliceerd: 8 september 2021