Sluiting na 17.00 niet verplicht wel aangeraden

De nieuwste maatregel tegen het coronavirus is een avondlockdown.

De verplichte sluitingstijd van 17.00 uur geldt niet voor bibliotheken, dorps- en buurthuizen, wijkcentra, jongerencentra vanwege de cruciale (sociale) functie die deze voorzieningen vervullen in de wijk. Zeker voor specifieke (kwetsbare) groepen, is het van belang dat het dorps- en buurthuis open blijft. Enerzijds om zicht te blijven houden op deze groep(en) en anderzijds om ondersteuning te continueren.

Desalniettemin worden beheerders en sociaal werkers opgeroepen stil te staan bij het plannen van activiteiten in de buurthuizen. Daar waar een activiteit voor (kwetsbare) groepen voor 17.00 uur kan plaatsvinden, heeft dat de voorkeur.

Individuele ondersteuning (bijvoorbeeld maatschappelijk werk of sociaal raadswerk) kan na 17.00 uur doorgang blijven vinden in het dorps-, buurthuis en bibliotheken.

Ga in overleg met je gemeente

Bovenstaand betekent dat beheerders en sociaal werkers (in goed overleg met gemeenten) in hun planning af en toe een afweging moeten maken. Activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren in het verminderen of het opsporen van sociaal isolement dienen daarbij – zoveel als mogelijk – gecontinueerd te worden. Soms is dit lastig precies te bepalen.

Sociaal werkers vervullen een cruciale rol in de wijk en kunnen een professionele afweging maken t.a.v. het al dan niet doorgaan van ontmoetings- en educatieve activiteiten voor (kwetsbare) groepen. De sociaal werkers overleggen hiertoe ook frequent met de lokale toezichthouders, gemeente(n) en beheerders.

Wat mag niet na 17.00 uur?

Sport en cultuurbeoefening voor alle amateurs is na 17.00 uur niet toegestaan. Dus ook niet in het buurthuis. Eventueel mag met instructeur buiten worden gesport of muziek gemaakt in groepjes van 4.

Ook andere activiteiten die niet bijdragen aan opsporen en voorkomen van sociaal isolement of individuele ondersteuning kunnen voorlopig na 17.00 uur niet doorgaan. Voorbeelden hiervan zijn vergaderingen, recreatieve activiteiten, open inloop en de meeste verenigingsactiviteiten.
Regels mondkapjes en anderhalve meter blijven ongewijzigd

Let goed op de basisregels:

Was vaak en goed uw handen.
Houd 1,5 meter afstand.
Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD. Ook als u al gevaccineerd bent.
Zorg voor voldoende frisse lucht.

Daarnaast is een mondkapje verplicht, behalve wanneer bezoekers op hun plek zitten. Ook is het houden van anderhalve meter afstand verplicht.

Download hier de nieuwste handreiking.
Deze tekst is overgenomen van de website van LSA Bewoners.

gepubliceerd 1 december 2021