Samen voor alle kinderen

Samenvoorallekinderen.nl biedt één digitaal loket waar ouders en intermediairs (zoals bijvoorbeeld buurtpastores, schuldhulpverleners, inloophuizen of wijkteams) eenvoudig een aanvraag kunnen indienen voor meerdere kindvoorzieningen van de bij Sam& aangesloten partijen in hun gemeenten.

Via deze website vind je informatie over wat je kunt doen als je kinderen ziet en je denkt dat er geldproblemen zijn, bijvoorbeeld signaleren en doorverwijzen als je kinderarmoede vermoedt, dit bespreekbaar maken of je inzetten.

Wil je dat de vrijwilligers armoede beter herkennen? Stichting De Vonk geeft de training ‘Armoede onder de loep’. In deze training leren vrijwilligers om steun te bieden aan gezinnen of alleenstaanden die in een armoedesituatie zitten of terecht dreigen te komen.