Oppepper na versoepelingen

De coronamaatregelen worden afgebouwd en er mogen weer veel nieuwe activiteiten in het inloophuis. De meeste inloophuizen zijn in de afgelopen maanden wel open geweest, maar de activiteiten stonden op een laag pitje. Nu is er weer meer mogelijk. Wat betekent dat?

Inloophuis extra onder de aandacht brengen
De heropening van het inloophuis en het oppakken van oude activiteiten is een mooi moment om het inloophuis extra onder de aandacht te brengen. Zet bijvoorbeeld tijdens de openingstijden een bord op de stoep met de tekst ‘Welkom terug. We zijn weer open. We hebben je gemist’. Met een mooie bloeiende plant ernaast ziet iedereen dat je weer open bent! Met uitnodigende, ludieke acties kun je aan iedereen laten weten dat ze weer in het inloophuis terecht kunnen. Maak bijvoorbeeld bonnen voor een gratis ‘welkom terug kop koffie’.

Foto: Jan Nieuwstad

Een mooi moment voor bezinning
Het is een moeilijke tijd geweest en ook over de toekomst kunnen we nog niets zeggen. Niemand weet hoe het najaar er zal uitzien wat betreft de besmettingen. Veel mensen hebben dierbaren verloren of zijn zelf ziek geweest. Neem de tijd om er over te praten. Voer persoonlijke gesprekken met je vrijwilligers of organiseer een herstartmiddag waarop men ervaringen kan delen. Vraag waar mensen zich zorgen over maken, dichtbij en ver weg.

Blijf elkaar opzoeken
Heb speciale aandacht voor degenen die buiten beeld raakten. De herstart kostveel tijd en energie, maar vergeet de vrijwilligers en bezoekers niet die buiten beeld raakten. Zoek ze op. Vraag vrijwilligers die stopten of en hoe zo nog betrokken willen blijven. Bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, een bijeenkomst van ex-vrijwilligers, als donateur. Ga naar plekken waar bezoekers komen en probeer daar de bezoekers te ontmoeten die voorheen wel kwamen.

Betrek nieuwe mensen
Met verschillende uitnodigende activiteiten kun je nieuwe mensen bij het inloophuis betrekken. Door mensen in het inloophuis uit te nodigen, ontdekken ze de activiteiten, wat er in het inloophuis aangeboden wordt, wat ze zelf kunnen doen. Incidentele open activiteiten voor een breder publiek zorgen voor meer bekendheid, goede beeldvorming en een lage drempel om eens binnen te lopen. Je werkt aan een bredere groep mensen die bekend is met het inloophuis. Uit die groep komen waarschijnlijk de nieuwe vrijwilligers en bezoekers.

Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een proeverij. Wat kunnen mensen proeven? Misschien heerlijke baksels die door vrijwilligers en bezoekers gemaakt zijn. Nodig actief mensen uit, kondig het aan in de lokale krant, zet een groot bord buiten waarop duidelijk is dat men even binnen kan lopen. Laat bezoekers ook ‘proeven’ van de activiteiten die jullie doen en vertel over de aandacht en het luisterend oor dat je biedt.

Zoek je inspiratie? Netwerk DAK staat altijd klaar om mee te denken. Mail ons daarvoor op info@netwerkdak.nl.

gepubliceerd: 9 juli 2021