Provocatieve gesprekken

Alweer hetzelfde gesprek met een bezoeker en het gevoel dat je steeds in herhaling valt? Veel coördinatoren of buurtpastores zullen dat herkennen. Hoe voorkom je dat je andermans  probleem op je bordje neemt, terwijl je toch betrokken blijft? Hoe daag je een ander uit om  in beweging te komen? Dat hij of zij het probleem aanpakt of juist accepteert?

Deze maand verscheen het boek ‘Provocatief pastoraat – liefde, humor uitdaging’ van Marieke Sillevis Smitt. Hoe pastoraat doeltreffender, lichter en vooral ook leuker kan, laat dit boek zien. Bij provocatief pastoraat roep je de ander naar voren, daag je hem of haar in positieve zin uit, vanuit liefde en met een flinke dosis humor. Pastor en pastorant leren daarbij van elkaar. Beiden zijn verbonden met de Ene, of, seculier gezegd, met het Leven.

Met tips en theorie, en met treffende voorbeelden uit haar pastorale praktijk laat Marieke Sillevis Smit zien hoe je nog méér leven in je pastorale werk kunt brengen. Een ideale wegwijzer voor pastores, predikanten, ouderlingen, diakenen, buurtwerkers , en voor iedereen die wil groeien in ‘het spel van de relatie’.

Provocatief werken

Marieke Sillevis Smitt is diaconaal predikant, contextueel pastor  en provocatief coach. Zij werkte jarenlang als buurtpastor in Utrecht. Zij verzorgt trainingen in (provocatief) pastoraat. In september en oktober gaf ze workshops voor vrijwilligers van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat over provocatief werken. Een eerste kennismaking. Die vonden het interessant maar stonden soms wat onwennig tegenover de provocatieve aanpak. Het zette hen wel aan het denken over hoe zij naar de bezoekers kijken die zij aandacht schenken.

Lees hier een recente column van Marieke, dan krijg je een indruk hoe provocatief pastoraat werkt.