Mantel voor hulp aan dak- en thuislozen

Voor zijn hulp aan dak- en thuislozen heeft voormalig dakloze Fred Smit op 8 november jl. in de Utrechtse Domkerk de Mantel van Sint Maarten ontvangen. Hij kreeg de prijs, waar een geldbedrag van 2500 euro aan gekoppeld is, uit handen van wethouder Maarten van Ooijen.

De Mantel van Sint Maarten – een initiatief van de Protestantse Diaconie Utrecht en protestantse en katholieke kerken in Utrecht – geeft ieder jaar aandacht aan een kwetsbare groep in de samenleving. Dit jaar lag de focus op het groeiende aantallen dak- en thuislozen. De prijsuitreiking was onderdeel van een programma rondom gelijkwaardigheid in relaties van hulpvrager en hulpbieder.

De 60-jarige Smit was vijftien jaar geleden een succesvolle zakenman. Maar hij raakte alles kwijt en kwam op straat terecht. Daar werd hij een vraagbraak voor andere daklozen. Hij richtte daarom de Stichting Rechtop op, en van daar uit behartigt hij de belangen van dak- en thuislozen. Ook vertolkt hij hun stem aan tafel bij beleidsmakers.