Pioniersplekken bieden meer ruimte voor kwetsbare mensen

In november 2021 publiceerde de PKN een onderzoek naar de mindset van de pioniersplekken  binnen de kerk. In veel van het werk van de pioniersplekken gaat het om het scheppen van verbinding en gemeenschap binnen een veilige, laagdrempelige setting. Meer dan eens krijgen de pioniersplekken een diaconaal-pastoraal karakter met veel ruimte voor kwetsbare mensen.

Opener in de samenleving

Onderzoek uit 2014 onder predikanten van ‘gewone’ gemeenten binnen de Protestantse Kerk liet zien dat hun bevlogenheid rond diaconale presentie erg beperkt was. Zouden de pioniers mogelijk anders denken over deze thema’s?

Veel pioniers geven aan door hun werk opener in de samenleving komen te staan: minder (ver)oordelend, minder krampachtig, minder als ‘zender’ en opener voor wat er aan goeds in ‘de andere ander’ aanwezig is. Jezus wordt vooral als inclusief beleefd. Hij sluit mensen in, ook zij die vaak worden uitgesloten in het menselijk verkeer. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek voor het werk van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat.

Lees het volledige onderzoek hier.