Over de contributie

De factuur van de contributie werd deze week naar alle aangesloten organisaties verzonden. Met de prijsindexatie is de factuur iets hoger dan vorig jaar.

De regeling voor de contributie is als volgt:

Elke organisatie die is aangesloten bij Netwerk DAK betaalt jaarlijks contributie. Als een organisatie onverhoopt wil stoppen, dan geldt een opzegtermijn van één jaar.

Aangesloten organisaties met louter vrijwilligers betalen € 78,= per jaar.

Organisaties met één beroepskracht betalen € 182,= per jaar.

Organisaties met twee of meer beroepskrachten betalen € 364,= per jaar.

Veel beroepskrachten werken met kleine deeltijdcontracten en Netwerk DAK weet niet van alle organisaties hoeveel uur de beroepskrachten in dienst zijn. Wij houden het eenvoudig en daarom telt het aantal beroepskrachten, ook als een beroepskracht bijvoorbeeld maar 8 uur in dienst is.

Vragen over de factuur kun je stellen, bij voorkeur per e-mail aan Liesbeth Timmers, of telefonisch aan Helma Hurkens 06-37192976.

Wat doen wij met de contributie?

Aangesloten organisaties kunnen een beroep doen op advies, praktische en inhoudelijk, kunnen gebruik maken van de website, worden uitgenodigd voor regionale en landelijke bijeenkomsten en kunnen hun kennis delen via nieuwsbrief en website. Straatpastores hebben twee keer per jaar een uitwisseling, die door Netwerk DAK administratief georganiseerd en betaald wordt. Dertien coördinatoren deden dit jaar mee aan een intervisie of trainingstraject van Netwerk DAK. Netwerk DAK zet het werk van inloophuizen, straatpastoraat en buurtpastoraat op de kaart bij fondsen, kerken en landelijke netwerken.

De contributie is ongeveer 10% van de inkomsten, fondsen dragen bij aan het werk van Netwerk DAK.