Maatregelen vanaf 14 oktober

Op 14 oktober zijn nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt. Wat de nieuwste maatregelen precies betekenen voor inloophuizen en buurtpastoraat is niet altijd even duidelijk. Vooralsnog lijkt het dat inloophuizen open kunnen blijven.

Randvoorwaarden 
Er zijn een aantal randvoorwaarden waar inloophuizen aan moeten voldoen:

  • Er mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn in een ruimte
  • Bij de inloop mogen er geen groepjes groter dan 4 personen bij elkaar zitten
  • Er moet altijd 1,5 meter afstand worden gehouden
  • Dringend advies om mondkapjes te dragen bij het rondlopen in het inloophuis
  • Een gezondheidscheck bij binnenkomst is verplicht

Activiteiten
Hoe zit het met activiteiten in een inloophuis? Het het lijkt er op dat cursussen door kunnen gaan. Het hangt echter af van de situatie, de aantallen bezoekers die komen, de indeling van de ruimte en of er alternatieven voorhanden zijn voor bezoekers. Bij de nieuwste maatregelen is rekening gehouden met het belang van contacten voor de meest kwetsbare mensen: mensen zonder sociaal netwerk, mensen die depressief of in de war zijn of voor wie structuur noodzakelijk is.

Mogen wij open blijven?
Per veiligheidsregio worden de maatregelen anders ingevuld. Twijfel je of jullie open mogen blijven? Neem dan contact op met de gemeente. Op deze manier weet je zeker dat je de maatregelen op de juiste manier opvolgt.

Aanvullende activiteiten
Eén ding is duidelijk: het wordt ook voor inloophuizen weer steeds lastiger om hun werkzaamheden voort te zetten. Opnieuw moet bekeken worden wat wel en niet kan, opnieuw zijn er vrijwilligers die thuisblijven uit voorzichtigheid. Het is van belang om de komende maanden naast de inloop ook aanvullende, outreachende activiteiten te organiseren. Denk aan maaltijden rondbrengen, de straat op gaan met een bakfiets, bij mensen thuis langs gaan en mensen stimuleren om samen te gaan wandelen. Je kunt nog steeds mensen opbellen om te vragen hoe het gaat. Inloophuizen hebben in deze tijd een extra belangrijke taak in het bereiken van kwetsbare mensen.

gepubliceerd: 16 oktober 2020