Maak werk van de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat betekent dat in de komende maanden veel politieke partijen hun verkiezingsprogramma schrijven. Een goed moment om vanuit je inloophuis, wijk- of straatpastoraat iets te laten horen, want met jullie kennis en ervaring kun je waardevolle suggesties doen aan politieke partijen voor hun verkiezingsprogramma’s.

De kracht van ontmoeting

Bij inloopcentra, buurtpastoraat en straatpastoraat staan presentie en ontmoeting centraal. Kern van het werk is het aandachtvol luisteren naar de verhalen van mensen. Deze ontmoeting is vaak doel op zichzelf, terwijl deze verhalen ook een aanzet tot beleidsverandering zouden kunnen en moeten zijn. De stem van ervaringsdeskundigen, de mensen met een verhaal, zou meer gehoord moeten worden door mensen met invloed.

Noodzaak beleidsbeïnvloeding

Inloophuizen zijn sterk in het optrekken met mensen en zij kunnen samen zorgen dat deze mensen worden gezien en dat hun stemmen worden gehoord. Dat maakt inloophuizen een bron van informatie voor politieke partijen. Politieke partijen hebben informatie nodig over hoe het beleid uitwerkt en waar er verbeteringen mogelijk zijn. Samen willen we tenslotte leven in een samenleving waarin ieder mens tot zijn of haar recht komt en in waardigheid kan leven. De eerste verantwoordelijkheid om te zorgen voor de minimumvoorwaarden hiervoor ligt bij de overheid.

Wijsheid en ervaringen van de ‘mensen met een verhaal’

De beste bron van informatie zijn natuurlijk de mensen die direct met het beleid te maken hebben, de mensen die dak- of thuisloos zijn, de mensen die die in hun dagelijks leven te maken hebben met uitsluiting of armoede. Zij weten uit eigen ervaring waar de knelpunten zitten in het beleid en hoe dit aangepast of opgelost kan worden. Het is belangrijk dat zij door de gemeente gehoord worden. Als dat rechtstreeks kan, is dat het beste. Het inloophuis kan hierin een faciliterende rol spelen.

Organiseer een ontmoeting: mensen met een verhaal ontmoeten mensen met invloed

Organiseer een bijeenkomst waarin ‘mensen met een verhaal’ over uitsluiting of armoede hun wijsheid en ervaringen delen met elkaar en met mensen met invloed, zoals lokale politici en beleidsmedewerkers. Mensen met invloed luisteren hierbij naar mensen in kwetsbare situaties, en zoeken samen met hen naar mogelijkheden om beleid en werkwijze structureel te verbeteren. Wat moet er gebeuren? Hoe moet dat gebeuren?

Werk samen

Je kunt deze ontmoeting zelf organiseren, maar mogelijk kun je dit ook samen doen met andere organisaties waar je al mee samenwerkt. Samen sta je sterker!

Voorbeeldbrief of persoonlijk contact

Elke burgerlijke gemeente heeft zijn eigen beleid. In de ene gemeente wordt er veel meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden dan in de andere. Het is dus van belang dat je nauw aansluit bij de ervaringen en de situatie van de mensen met wie jij te maken hebt in jouw inloophuis. Je kunt deze voorbeeldbrief gebruiken om politieke partijen te benaderen. Stuur deze brief dan ook naar alle fractievoorzitters! Ken je al mensen van de politieke partij die je wilt benaderen? Maak de brief dan persoonlijk, of pak de telefoon!

Aan de slag

Wil je hiermee aan de slag, maar wil je eerst graag overleggen? Of ga je aan de slag, en wil je je ervaringen delen? Of heb je hier al veel stappen in gezet, waar andere inloophuizen van kunnen leren? Wij horen graag van je! Neem contact op met Meta Floor via metafloor@netwerkdak.nl

gepubliceerd: 1 juni 2021