Levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam van groot belang

Rotterdamse levensbeschouwelijke organisaties zijn van groot belang voor de stad. Met sociaal-maatschappelijke activiteiten dragen ze bij aan de sociale cohesie van de stad en ondersteunen ze Rotterdammers. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut.

Het Verwey-Jonker Instituut deed samen met vijf grote levensbeschouwelijke organisaties (Stichting Mara, SPIOR, SKIN-Rotterdam, Samen 010 en Convent van Kerken Rotterdam) onderzoek naar omvang en karakter van de maatschappelijke activiteiten van levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam. Christelijke levensbeschouwelijke organisaties dragen via hun maatschappelijke werk bij aan de versterking van onderling contact tussen mensen met zwakkere netwerken van buiten de religieuze gemeenschappen. Dit is duidelijk te zien in het werk van inloophuizen, buurt- en straatpastoraat.

Ondersteunen en bij elkaar brengen
In het onderzoek wordt benoemd welke rol levensbeschouwelijke organisaties spelen in het leven van hun leden en bezoekers, en in het leven van de Rotterdammers die zij met sociaal-maatschappelijke activiteiten ondersteunen of bij elkaar brengen. Rotterdam kent in vergelijking met verschillende andere grote(re) steden in Nederland een grote mate van levensbeschouwelijk geïnspireerde sociaal-maatschappelijke activiteiten. In het onderzoek wordt aandacht besteed aan de motivatie van de vrijwilligers. “Je voelt dat mensen je nodig hebben en het is ook heel dankbaar werk,” vertelt een vrijwilliger van een inloophuis in Rotterdam.

Meer dan een dak
Het rapport verwijst naar de publicatie ‘Meer dan een dak, laagdrempelige presentie voor kwetsbare burgers’ van Netwerk DAK. Dit onderzoek geeft een uniek inzicht in het werk van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Er zijn in Rotterdam negen levensbeschouwelijke organisaties aangesloten bij Netwerk DAK, het netwerk voor inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Dit zijn bijvoorbeeld De Pauluskerk, Goud van Noord, Stichting De Doel en Inloophuis De Paraplu.

Bijdrage sociale cohesie
Het rapport concludeert: “Met hun activiteiten dragen vrijwilligers van levensbeschouwelijke organisaties duidelijk bij aan het creëren van netwerken om mensen heen, een vangnet, een plek van ontmoeting. Ons onderzoek bevestigt de inzichten uit de literatuur dat religieuze betrokkenheid een belangrijke factor is voor de sociale samenhang in een samenleving.” Het onderzoek toont aan dat levensbeschouwelijke organisaties een zeer substantiële waarde voor de Rotterdamse samenleving creëren.

Samenwerking
De belangrijkste conclusie van  het rapport is dat er een kans is voor meer samenwerking tussen levensbeschouwelijke organisaties die maatschappelijke hulp bieden, zoals inloophuizen, en formele aanbieders in zorg en welzijn. “In het samenspel met (in)formele aanbieders zien de levensbeschouwelijke organisaties hun toegevoegde waarde vooral in de laagdrempeligheid van hun activiteiten. Mensen komen daardoor wellicht eerder in beeld, waarna levensbeschouwelijke organisaties kunnen doorverwijzen naar het juiste loket.” Door de samenwerking tussen levensbeschouwelijke organisaties, inloophuizen en (in)formele zorgaanbieders kunnen kwetsbare mensen in de toekomst nog beter geholpen worden.

Lees uitgebreide rapportage van het Verwey-Jonker Instituut  hier.

gepubliceerd: 12 januari 2021