Lectoraat theologie

Sake Stoppels start als lector Theologie aan de CHE (Ede). Zijn lectorale rede had als titel ‘Heil zien in missionaire initiatieven. Een zoektocht naar de theologie achter nieuwe vormen van geloofsgemeenschap’. Hier vind je de rede.