Netwerk DAK opent Noodfonds voor 100.000 mensen in de knel

Netwerk DAK heeft een noodfonds opgericht voor extra hulp.

Lees de informatie over dit fonds en enkele voorbeelden.
Vind hier het aanvraagformulier.

Met de strenge corona maatregelen raken de meest kwetsbare mensen nog meer in de knel. Het noodfonds is voor acute hulp zonder uitgebreide intake, en gericht op hulp bij basisvoorzieningen in de coronacrisis. Dat kan zijn voor beltegoed omdat er financiële problemen zijn, voor eten omdat de voedselbank gesloten is, soms ook simpelweg voor kleding – er zijn al vele meldingen bij inloophuizen van gezinnen, waarbij de ouders alle kinderkleren te heet gewassen hebben uit angst voor het virus. Het kan ook nodig zijn om extra telefoons aan te schaffen, een broodfiets of soepbus. Of om je voor te bereiden op het moment dat het inloophuis weer geleidelijk de deuren kan openen en er bijvoorbeeld een buiten terras nodig is.

Elf fondsen hebben inmiddels hun steun toegezegd, waaronder het Oranje Fonds. Ook is er samenwerking met Kansfonds/Fonds Franciscus en vanuit kerken komen giften binnen.

Het is gaat dus om noodhulp voor inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat die extra dingen doen en waarvoor de gebruikelijke kanalen nu niet werken. Aanvragen tot €2500 worden rechtstreeks door Netwerk DAK behandeld en binnen een paar dagen volgt uitsluitsel. Kansfonds heeft toegezegd grotere aanvragen in een snelle procedure te behandelen.

Doe een aanvraag als je snel extra middelen nodig hebt! Vind hier het aanvraagformulier.

Enkele voorbeelden

Thuiskoks
Een inloophuis levert via de koks bij 25 mensen twee maal per week een hoofdmaaltijd aan huis af. Elke kok kookt thuis voor 5 mensen en brengt de maaltijden zelf rond. Het inloophuis heeft daar een koks-rooster voor opgesteld. De groep van 25 bezoekers is gebaseerd op de inschatting (via een belronde door de coördinatoren) dat deze mensen niet in staat zijn om een gezonde maaltijd voor zichzelf te regelen.

Dekamarkt-bonnen in Haarlem
Het Open Huis in Haarlem kent veel bezoekers die afhankelijk zijn van de voedselbank. Omdat de voedselbank nu grote tekorten kent, en de kerkgemeenschappen op zondag niet bij elkaar komen, is het voor veel bezoekers moeilijk om dagelijks een maaltijd op tafel te zetten. Het Open Huis in Haarlem zorgt er daarom voor dat 25 huishoudens een tegoedbon ontvangen van de Dekamarkt, zodat er toch boodschappen kunnen worden gedaan.

Afhaalmaaltijden en voedselpakketten in Amsterdam
In de Spaarndammerbuurt worden normaal gesproken veel buurtmaaltijden georganiseerd. Deze vallen nu allemaal weg en dat heeft grote gevolgen voor de mensen die hier min of meer afhankelijk van zijn, zoals mensen die op straat leven, mensen die rond moeten komen van een minimuminkomen en/of schulden hebben en ongedocumenteerden. Door de buurtkerk wordt er nu een wekelijkse afhaalmaaltijd georganiseerd waar gemiddeld 50 mensen gebruik van maken. Daarnaast ontvangen mensen die nu niet terecht kunnen bij de voedselbank een voedselpakket.

Telefonische hulp in Tilburg
MST Tilburg is gewend om via inloopspreekuren bezoekers te helpen met het aanvragen van een uitkering en het invullen van formulieren. Deze hulp geven via de telefoon is niet gemakkelijk, omdat er soms ook sprake is van een taalbarrière. MST schaft daarom een aantal mobiele telefoons aan om contact te onderhouden met de bezoekers, leerlingen, maatjes, collega’s en vrijwilligers. Op deze manier kunnen mensen proactief worden benaderd om hen te polsen hoe het met hen gaat en op welke manier zij ondersteund kunnen worden. Dankzij de mobiele telefoons wordt er gebruik gemaakt van videobellen, waardoor de mimiek van mensen zichtbaar is. Het is een mogelijkheid om de communicatie in stand te houden in de komende maanden en zo de doelgroep op afstand te ondersteunen, te bemoedigen en hen uit te leggen wat er gaande is.

Neem voor vragen contact op met
Helma Hurkens, helmahurkens@netwerkdak.nl, 0637192976, 9.00 -12.30 uur
Jan van Opstal, janvanopstal@live.nl, 0624951353 bereikbaar 10.00 – 12.00 uur
Meta Floor: metafloor@netwerkdak.nl, 06 2541 3012 bereikbaar 13.00-17.00 uur
Algemeen: info@netwerkdak.nl

Giften o.v.v. Noodfonds Netwerk DAK
Bankrekeningnummer: NL 51 INGB 0008 0556 31
t.n.v. Netwerk DAK