Kennisbouwstenen voor professionals

Zoek je informatie over bijvoorbeeld jeugd, ouderen, mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een (licht) verstandelijke beperking, migratie-achtergrond of chronische ziekte of LHBTI+ of laaggeletterden? Kijk dan eens op de website van de VNG. Je vindt hier informatie over specifieke doelgroepen, achtergrondinformatie, testen en e-learning. De kennisbouwstenen zijn opgesteld door de kennisinstellingen verenigd in Integraal werken in de Wijk (IWW) en zijn opgezet voor professionals die werken in integrale teams.