Inloophuis in 2022 – Boodschap van hoop

Terwijl de polarisatie toeneemt, kinkt de roep om verbinding steeds vaker. Ook al lijken de tegenstellingen in de samenleving steeds groter te worden, in feite zijn grote groepen mensen bereid om te zorgen voor elkaar en zich in te zetten als vrijwilliger. Zo ook in inloophuizen, bij buurtpastoraat en straatpastoraat.

Met alle andere dingen die zij doen, zijn het ook voortgaande oefeningen in het omgaan met medemensen van buiten je eigen kring, mensen die anders zijn, vreemd reageren en anders denken. Dat wordt gedaan vanuit de overtuiging dat ieder mens telt en gehoord mag worden. Ogenschijnlijk is dit eenvoudig, maar in de praktijk van alledag is het een doorgaande zoektocht. Zoeken naar de balans.

Welk gedrag accepteer je nog en waar wordt de grens overschreden. Hoe kunnen alle bezoekers zich veilig voelen en kan toch die éne de ruimte krijgen, die hij nodig heeft. Hoe houd je het gezellig als een bezoeker de andere gasten op een nare manier van zijn mening wil overtuigen. Dat gaat lang niet altijd goed en spanningen horen erbij. Het creëren van een gezamenlijke en verbindende sfeer is een dagelijkse uitdaging in de inloophuizen. Maar het kan, het gebeurt keer op keer en dan zijn het kostbare parels om te koesteren. Als het weer een dag lukt, dan wordt verbondenheid tastbaar.

Menigeen in onze samenleving is naarstig op zoek naar een nieuw verhaal van verbondenheid.  Jullie weten dat het meer is dan een verhaal, het kan, het is praktijk, elke keer opnieuw. Koester deze parels, laat het kostbare van jullie werk zien! Wees trots op de boodschap van hoop die je daarmee brengt. Heel veel mensen hebben behoefte aan zo’n boodschap en tallozen willen daar aan mee doen. Draag dat verhaal uit in 2022.

Het team van netwerk DAK wenst jullie veel succes in het jaar dat komt!