Inloophuis gesloten vanwege coronamaatregelen en dan?

-Schakel indien mogelijk over op outreachend werken.
-Leg contact, breng desnoods basisbehoeften naar de mensen toe.
-Doe dat in nauw overleg met andere organisaties.
-En volg altijd de veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona virus.

Onderstaand volgen enkele mogelijkheden voor uiteenlopende soorten van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Netwerk DAK hoort graag hoe jullie in deze moeilijke tijden je toch blijven inzetten voor de mensen die het het hardste nodig hebben. Goede tips willen we delen: mail info@netwerkdak.nl, zet het op twitter @NetWerKDaK en volg onze website, zodat we ook van elkaar kunnen leren. Over enkele dagen volgen nieuwe berichten.
1.
Bel je bezoekers of leg contact via whats app. Check of ze op de hoogte zijn van de maatregelen en of ze die begrijpen. Vraag hen wat ze nodig hebben, luister naar hun zorgen en laat merken dat je hen niet vergeet. Vraag mensen of zij toegevoegd willen worden aan een whats app-groep of ander media. Vraag of je hun telefoonnummer mag doorgeven aan iemand die hen blijft bellen. Corrigeer onjuiste verhalen met correcte informatie. Ga langs aan de deur bij mensen die je niet kunt bereiken.

2.
Als mensen het nodig hebben, bedenk dan samen met hen hoe zij eten in huis krijgen danwel eten krijgen op de plek waar ze zijn. Doe desnoods een oproep aan jongeren in de omgeving of bij de kerken om eten rond te brengen of kijk welke plaatselijke initiatieven er zijn. Deze crisis maakt veel mensen hulpbereid. Deel eventueel eten uit buiten je inloophuis ter vervanging van een maaltijd binnen, maar kijk goed naar wat veilig is en wat niet.
3.
Stem extra outreachend werk af met andere organisaties. Er zal veel hulp nodig zijn, dus besteed je energie efficiënt. Kijk naar dit voorbeeld uit de wijk Rotterdam Delfshaven:
Op vrijdagmiddag 13 maart zijn we met een aantal mensen bij elkaar gekomen
om te inventariseren wat er gedaan kan worden voor kwetsbare personen. Zeker
nu veel activiteiten in de wijk stoppen, de komende twee weken (of langer).

We hebben enkele lijnen uitgezet om praktisch te helpen bij boodschappen,
warme maaltijden of een praatje. Er komt een telefoonnummer voor héél
Delfshaven waar deze praktische vragen gesteld kunnen worden en een
aanmeldformulier als mensen hulp nodig hebben of juist willen geven.
Aanstaande maandag gaan we dit met meer partners verder uitwerken.
Hoe gaan we dit goed organiseren, hoe communiceren we, hoe nemen we
veiligheidsrichtlijnen in acht. enz.

4.
Neem contact op met de plaatselijke voedselbank, nu daar geen pakketten waren door het hamsteren in supermarkten. Vraag wat je kunt doen. Doe desnoods bij de kerkelijke achterban een oproep voor extra hulp.
5.
Als er veel daklozen je inloophuis bezoeken, overleg dan met de maatschappelijke opvang, Leger des Heils, dokters van de straat, ggd, politie etc en de bezoekers zelf, om te kijken wat nodig is en waar gebrek aan is en waar je taken kunt verdelen.

5. bekijk deze video (30 min) uit de UK van 13 maart

Coronavirus and homeless populations


Het benoemt onder andere de neiging om extra opvang te creëren. Als je daklozen naar gemeenschappelijke voorzieningen haalt, dan is de kans op verspreiding van het virus groter. Zelf isolatie is het minst risicovol.

6. Roep de gemeente op om de kwetsbare groepen in beeld te houden.