Informele ontmoetingsplekken en structurele verandering

Voor kwetsbare mensen maken informele ontmoetingsplekken in de buurt het verschil tussen eenzaamheid of verbondenheid. Maar het is ook een sterke uitvalsbasis om rechten te realiseren op het structurele beleidsniveau, zo blijkt uit onderzoek. In Vlaanderen noemen ze het ‘De Stek’ en de plekken worden ondersteund door Samenlevingsopbouw. Er is een opvallende overeenkomst met inloophuizen en buurtpastoraat.

Lees hier de beschrijving.

Opvallend is dat professionals in deze informele ontmoetingsplekken zicht krijgen op collectieve problemen. Zij zoeken naar mogelijkheden om met bezoekers in gesprek te gaan met beleidsmakers. “De kennis die ze opbouwen over bezoekers en de wijk zorgt ervoor dat ze zicht krijgen op collectieve problemen. Door de gesprekken en alledaagse interacties met bezoekers botsen ze op concrete problemen en vragen. Die gaan vaak over werkloosheid, discriminatie en racisme.

Het is belangrijk om deze thema’s bespreekbaar te maken met beleidsmakers. Het is niet evident om hier ook bezoekers bij te betrekken. Voor de meeste bezoekers vergt het heel wat energie en zelfvertrouwen om in dialoog te gaan met beleidsmakers.”