Inclusieve ontmoetingen

Over de bijdrage van de diaconie aan inclusie sprak Thijs Tromp in de diaconale lezing. Dat het bij diaconaat gaat om barmhartigheid en gerechtigheid is algemeen erkend. Thijs voegde daar een derde element aan toe, namelijk ontmoeting. Hij pleit ervoor om het bouwen aan relaties steeds als uitgangspunt te nemen. Vind hier de lezing.

Thijs Tromp is de nieuwe bijzonder hoogleraar diaconaat aan de PTHU. Hij wil in de komende vijf jaar onderzoeken welke rol het diaconaat kan vervullen om sociale uitsluiting terug te dringen en inclusie in kerk, zorg en samenleving te bevorderen. ‘Sociale uitsluiting is een belangrijke bedreiging voor het gevoel van waardigheid bij kwetsbare mensen in de samenleving. Niet meetellen zet ‘van betekenis zijn’ onder druk.’ Inclusie kan een antwoord zijn, maar hoe werkt het? En wat kunnen diakenen betekenen voor inclusie?’ De lezing werd gehouden tijdens de landelijke diaconale dag van kerk in Actie.