Diaconale dag

Op 9 november is Netwerk DAK aanwezig op de Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie. Samen met meer dan duizend diakenen kunt u zich laten inspireren door onder andere minister Hugo de Jonge. Ook zijn er maar liefst 23 boeiende workshops en is er alle ruimte voor ontmoeting en het uitwisselen van ideeën.

Speciaal aanbevolen: ‘Het terugdringen van sociale uitsluiting en inclusie in kerk, zorg en samenleving’, de Diaconale lezing van de Stichting Rotterdam.

Thijs Tromp, de nieuwe bijzonder hoogleraar diaconaat aan de PThU, onderzoekt welke rol het diaconaat kan vervullen om sociale uitsluiting terug te dringen en inclusie in kerk, zorg en samenleving te bevorderen. Sociale uitsluiting is een belangrijke bedreiging voor het gevoel van waardigheid bij kwetsbare mensen in de samenleving. Niet meetellen zet ‘van betekenis zijn’ onder druk.’ Inclusie kan een antwoord zijn, maar hoe werkt het? En wat kunnen diakenen betekenen voor inclusie? In deze diaconale lezing gaat Thijs Tromp graag met u in gesprek om te horen wat uw ervaringen, vragen en ideeën zijn.

Kijk hier voor aanmelden en het programma van de diaconale dag.