Terugblik Netwerkdag

Tijdens de sprankelende netwerkdag stond het werken met kwetsbare vrijwilligers centraal. Na een inleiding door Koen Vansevenant (Bind-kracht, België) brachten de deelnemers een bezoek aan een werkplek in Den Bosch, om daar kennis te maken met de praktijk. Ook waren er workshops over levensvragen en over omgaan met agressie.

Bij Stichting De Loods werken dak- en thuislozen mee en bij het Inloopschip kwam de huidige medewerker als bezoeker binnen. Waarom doen we dat? Omdat iedereen graag een steentje bij wil dragen en het is spannend en leerzaam.

’s Middags presenteerde co-auteur Bart Eigeman de DAK-publicatie Samen bouwen aan een dak. Handreiking voor het werken met kwetsbare vrijwilligers. Daarna waren er workshops over dit onderwerp voor coördinatoren, vrijwilligers en bestuurders. Spannende stellingen waren aanleiding tot boeiende en diepgaande gesprekken over de mogelijkheden en dilemma’s bij het werken met kwetsbare vrijwilligers. Deelnemers schreven hun eerste concrete vervolgstap op.

 

Hieronder vind je enkele korte impressies van deze dag:

Inleiding Koen Vansevenant
Inleider Koen Vansevenant liet ons zien hoe Bind-Kracht in België een beweging is van mensen in armoede, hulpverleners en trainers/onderzoekers die samen werken aan een benadering die beter aansluit bij de mensen die in de knel zitten. Wie bekend is met de presentiebenadering hoorde bekende termen als ‘doorleefde aandacht’, ‘oordeel opschorten’, ‘je mag zijn zoals je bent’.
Koen Vansevenant sprak over het belang van ‘warme haardvuren’: plekken waar men bij hoort en waar je samen iets realiseert. Een nog mooier woord: mogelijkheidsnest (enabling niche). Dat is een ruimte om vaardigheden en houdingen aan te leren, een beschermde omgeving om jezelf te ontwikkelen in je eigen tempo. Met vele voorbeelden uit de praktijk wist hij zijn verhaal te illustreren. Bijvoorbeeld over een ervaringsdeskundige die altijd eerst haar woede luidkeels moet uiten, voordat ze aan een overleg mee kan doen. Iedereen weet het en wacht even af en zo kan ze daarna haar bijdrage leveren.
Opvallend was dat Koen het deel uitmaken van een gemeenschap noemt als een belangrijke invalshoek om weer regie te krijgen over het eigen leven.  Gemeenschap (community) is één van de vijf C’s, naast Courage, Compassion, Connection en Commitment.

Veel stof om over na te denken. Kijk het nog eens na in zijn presentatie of lees zijn boek ‘Bind-kracht in armoede.

 

Praktijkbezoeken
Deelnemers gingen op bezoek bij Stichting Loods, Het inloopschip, Coöperatie Copernikkel, Jong Actief. Bij het Inloopschip werden ze rondgeleid door een beroepskracht die zelf enkele jaren dakloos is geweest. Ook was er een wandeling door De Verscholen stad, door straatpastor Lianne van Oosterhout.

 

Levensvragen, hoe zijn we present?
“Levensvragen hebben verzorging nodig,” zei Jantine van Motto. “Het is belangrijk als je er met iemand over kan praten. De vragen zijn ook vaak verpakt in allerlei dagelijkse beslommeringen.” Maar hoe vind je de mensen en leg je uit wat je te bieden hebt.

Lees hier het verslag van de workshop Levensvragen.

 

Omgaan met agressie
Nu er steeds meer verwarde personen op straat lopen is dit onderwerp heel actueel. In de inloophuizen merken mensen dat de spanning toeneemt. Waar komt agressie vandaan, wat is het en hoe kun je er binnen de context van een inloophuis op reageren? In een inloophuis is de basis de presentiebenadering.  Wat betekent dit?

Lees hier het verslag van de workshop Omgaan met agressie.

 

Publicatie werken met kwetsbare vrijwilligers
De laatste jaren is er een enorme ontwikkeling gaande richting het activeren van mensen. Daar komt de toenemende erkenning van ervaringsdeskundigheid bij. Op dit snijvlak van ervaringsdeskundigheid en activering ligt de uitdrukking ‘kwetsbare vrijwilligers’. Bezoekers die vrijwilliger worden, dat gebeurt op grote schaal bij inloophuizen. De publicatie ‘Samen bouwen aan een dak. Handreiking voor het werken met kwetsbare vrijwilligers‘ is gepresenteerd op de netwerkdag. Sprekende voorbeelden wisselen theorie af over wat het betekent als kwetsbare vrijwilligers gaan meewerken.

Download hier Samen bouwen aan een dak. Handreiking voor het werken met kwetsbare vrijwilligers.

 

De netwerkdag vond plaats in de Grote Kerk van de Protestante Gemeente Den Bosch. Als Hart in de Stad is de kerk betrokken bij organisaties in de stad die optrekken met mensen die niet mee tellen in de samenleving. De Grote Kerk is een fraai historisch gebouw, dusdanig verbouwd dat het gebouw geschikt is voor kerkdiensten, voor tentoonstellingen en vele andere bijeenkomsten rond kunst en zingeving. Voor de netwerkdag was het een passende entourage. De glazen deuren verbinden binnen met buiten. Met het licht dat in de vorm van een kruis schijnt, de tentoonstelling ‘Zie Mij!’ met beelden uit onze tijd die verwijzen naar bijbelse teksten op de achtergrond en met het aansteken van de paaskaars was de traditie waarin inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat staan, vanzelfsprekend aanwezig zonder op de voorgrond te staan. De dag werd afgesloten met een lied. ‘Werk aan de wereld, maar weet dat God je steunt’, was de strekking van de tekst.

 

Reacties van deelnemers

  • “Het was de eerste keer voor mij persoonlijk. Een heel inspirerende bijeenkomst.”
  • “Ik heb veel nieuwe dingen gehoord tijdens de workshop over levensvragen. Daar kan ik thuis mee vooruit.”
  • “We waren op bezoek bij coöperatie Copernikkel en we gaan kijken of dat model bij ons kunnen toepassen.”

 

Eerstvolgende stappen, naar aanleiding van het middagprogramma

  • “Evaluatie van het afgelopen jaar over het meewerken van kwetsbare vrijwilligers.”
  • “Duidelijkheid in taken, structuur en begeleiding. Nog meer ondersteunen.”
  • “De vanzelfsprekendheid van kwetsbare vrijwilligers in het bestuur ter sprake brengen (principieel).

 

Enkele foto’s

De dag werd geopend met het aansteken van de paaskaars.

De dag werd geopend met het aansteken van de paaskaars.

Begroeting met op de achtergrond foto's van de tentoonstelling 'Zie mij!'.

Begroeting met op de achtergrond foto’s van de tentoonstelling ‘Zie mij!’.

Deelnemers in gesprek.

Deelnemers in gesprek.

Koen Vansevenant over enabling niche.

Koen Vansevenant over enabling niche.

Jantine van Dijk van Motto.

Jantine van Dijk van Motto.

 

Aandachtig publiek.

Aandachtig publiek.

Op weg naar het werkbezoek.

Op weg naar het werkbezoek bij Jong Actief..

Uitleg over wat Jong Actief betekent.

Uitleg over wat Jong Actief betekent.

Het team van Jong Actief.

Het team van Jong Actief.

Medewerker Jong Actief ontvangt een kaars van de Regenbooggroep als bedankje.

Medewerker Jong Actief ontvangt een kaars van de Regenbooggroep als bedankje.

Muzikale Roma-talenten in de pauze.

Muzikale Roma-talenten in de pauze.

Hans Rinkel in gesprek.

Hans Rinkel in gesprek.

Bart Eigeman presenteert de handreiking 'Werken met kwetsbare vrijwilligers'.

Bart Eigeman presenteert de handreiking ‘Werken met kwetsbare vrijwilligers’.

Helma Hurkens bedankt de samenstellers van da handreiking.

Helma Hurkens bedankt de samenstellers van da handreiking.

De coördinatoren die meewerkten aan de handreiking.

De coördinatoren die meewerkten aan de handreiking.

Bart en Maarten.

Bart en Maarten.

In gesprek tijdens workshop..

In gesprek tijdens workshop.

Piet Kuijper, voorzitter Netwerk DAK uit zijn zorgen over toenemende dakloosheid.

Piet Kuijper, voorzitter Netwerk DAK uit zijn zorgen over toenemende dakloosheid.

Bloemen voor predikant Ruud Stiemer en voor de organisatoren van Grote kerk.

Bloemen voor predikant Ruud Stiemer en voor de organisatoren van Grote kerk.