Coronamaatregelen in het inloophuis: afstand houden blijft belangrijk

Buurt- en wijkcentra die dagbesteding aanbieden voor kwetsbare groepen, hoeven vanaf 25 september niet te werken met coronatoegangsbewijzen. Zo blijven inloophuizen toegankelijk voor alle bezoekers. De basisregels voor buurthuizen en ontmoetingsplekken zijn niet eenduidig. 

Vanaf 25 september verandert de basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’, in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent ook dat inloophuizen zonder beperking hun bezoekers mogen ontvangen. Het blijft echter verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Voor het organiseren van evenementachtige activiteiten en horeca is vanaf 25 september een coronatoegangsbewijs nodig. Het organiseren van besloten bijeenkomsten voor kwetsbare groepen was tijdens de lockdownperiode al mogelijk en blijft dat ook nu.

Coronapas

Netwerk DAK raadt inloophuizen af om te gaan werken met het coronatoegangsbewijs. Wij adviseren om de 1,5 meter te blijven hanteren, eventueel in combinatie met mondkapjes wanneer het binnen te druk wordt. In sommige wijken in stedelijke gebieden is de vaccinatiegraad laag en niet iedereen kan zich, om uiteenlopende redenen, registreren in de CoronaCheck app. Door een coronapas verplicht te stellen sluit je mensen uit, terwijl het inloophuis er juist voor iedereen is.

Vaccinatie stimuleren

Het is goed om vanuit het inloophuis bezoekers te blijven stimuleren om zich te laten vaccineren. Belangrijk is wel dat het dan gaat om passief informeren (informatie aanbieden) in plaats van actief informeren (het gesprek aangaan). Keuzevrijheid is namelijk belangrijk. Als mensen zelf aangeven een vaccinatie te willen, kan je ze op het juiste spoor zetten. Is er behoefte aan voorlichting aan personeel, vrijwilligers, bezoekers over vaccinaties, vraag dat dan aan de GGD.

Ook de basisregels zoals handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de ellenboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt bij aan het voorkomen van besmettingen.

Je vindt de actuele corona-informatie van de rijksoverheid hier. Met vragen kun je ook bij jouw gemeente terecht.

gepubliceerd: 17 september 2021