Bijdrage van Kerk in Actie

Ook in 2020 steunt Kerk in Actie weer het werk van Netwerk DAK om het werk van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat te versterken en beter bekend te maken. De bij Netwerk DAK aangesloten organisaties hebben doorgaans een open oecumenische achtergrond. Er zijn raakvlakken met de pioniersplekken en het project ‘kerk in de buurt’. Netwerk DAK is dan ook bijzonder blij met deze bijdrage van Kerk in Actie.