Bezoekers die meewerken

Bezoekers die vrijwilliger worden, dat gebeurt op grote schaal bij Netwerk DAK-organisaties. Op 4 november wordt ‘Samen bouwen aan een dak, handreiking werken met kwetsbare vrijwilligers’ gepresenteerd. Netwerk DAK gaat verder met de volgende stap. Bezoekers die hun ervaringsdeskundigheid inzetten bijvoorbeeld in de training van vrijwilligers en in belangenbehartiging.

Om concrete plannen te maken roepen we in januari de inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat bij elkaar die daar aan mee willen werken. Wil je meedenken? Meld je aan via info@netwerkdak.nl.

In de handreiking lees je op welke manieren bezoekers mee doen en welke dilemma’s er zijn. ‘Samen bouwen aan een dak, Handreiking voor kwetsbare vrijwilligers’ is vanaf 5 november te vinden op www.netwerkdak.nl.
Wil je meedenken?