Betere rechtsbescherming bij bijstand

Herken je het ook, angst en frustratie bij mensen met een uitkering als zij naar Werk en inkomen moeten? Het is tijd om de kwaliteit en sociale rechtvaardigheid van dienstverlening aan bijstandsgerechtigden prioriteit te geven. Nu ligt de nadruk te eenzijdig op uitstroom naar werk. Hiervoor zijn aanpassingen nodig aan de regelgeving en organisatie van de bijstand die recht doen aan de ervaringen van bijstandsgerechtigden. Dat betogen Anja Eleveld, Thomas Kampen, Josien Arts in Sociale vraagstukken.

“We kunnen niet voorbijgaan aan de machtsverschillen tussen bijstandsgerechtigden en uitvoerders en de risico’s die daarmee gepaard gaan. Deze zijn namelijk een bron van onzekerheid, frustratie en angst en maken de positie van bijstandsgerechtigden kwetsbaar. Adequate exit opties, regelgeving en inspraakmogelijkheden kunnen en moeten dit voorkomen.”

Lees hier het artikel.