Inloophuizen tijdens lockdown

Activiteiten ter ondersteuning van kwetsbare mensen mogen blijven doorgaan. Gisteren zijn nieuwe, vergaande coronamaatregelen afgekondigd. Tot 19 januari 2021 zijn er geen ingrijpende wijzigingen voor het werk van inloophuizen. Ook het aanbieden van afhaalmaaltijden mag nog steeds.

Op de website van de rijksoverheid is te lezen: “Buurthuizen, net als dorpshuizen en wijkcentra, zijn dicht voor publiek. Dat betekent dat zij gesloten zijn voor vrije inloop. Een buurthuis, dorpshuis of wijkcentrum mag wel activiteiten organiseren, maar alleen voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen. Dit is bijvoorbeeld dagbesteding voor ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking en dak- en thuislozen. Of voor mensen met psychische problemen of die eenzaam zijn.”

Dit betekent dat in buurthuizen en wijkcentra alleen besloten activiteiten mogen organiseren, op een vooraf afgesproken tijdstip, voor kwetsbare groepen. Deze regel geldt vanaf 4 november 2020. Tijdens deze activiteiten mag koffie en thee geschonken worden.

Voorwaarden activiteit
Er gelden een aantal voorwaarden voor de activiteiten die in het inloophuis mogen worden georganiseerd:

 • Het is van tevoren duidelijk wie komt via registratie vooraf waarbij vastgesteld wordt of iemand Covid-19 klachten heeft of niet (dit heet triage). Alleen mensen zonder klachten kunnen langskomen en deelnemen. Zie voor de gezondheidscheck bijlage 1 hieronder.
 • Het is niet mogelijk de locatie te bezoeken zonder registratie vooraf.
 • Het betreft een activiteit voor kwetsbare personen uit een van de volgende groepen: ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking, dak- en thuislozen, mensen met psychische problematiek en mensen die eenzaam zijn.
 • De activiteit is vooraf gepland en georganiseerd en het is geen spontane bijeenkomst.
 • Er is één persoon aangewezen die fungeert als aanspreekpunt van de activiteit

Lees voor meer informatie en aanvullende randvoorwaarden de ‘Corona handreiking voor buurt-/dorpshuizen en wijkcentra’ van de Rijksoverheid.

Randvoorwaarden
Om de besloten en georganiseerde activiteit veilig te laten verlopen en besmettingen te voorkomen dient aan de volgende randvoorwaarden voldaan te worden:

 • Alle basis-hygiënerichtlijnen van het RIVM worden nageleefd: iedereen houdt 1,5 meter afstand en wast frequent zijn/haar handen.
 • Er zijn voldoende desinfectiemiddelen aanwezig en alle bezoekers desinfecteren bij binnenkomst de handen.
 • Alle bezoekers krijgen een eigen, vaste zitplaats toegewezen.
 • Bij binnenkomst en in alle binnenruimten, zoals in de hal en gangen, dragen alle bezoekers een mondkapje. Deze kan worden afgedaan als iemand op zijn/haar stoel heeft plaatsgenomen.
 • Mensen lopen niet vrijblijvend rond. Indien iemand naar het toilet gaat, wordt een mondkapje gedragen.
 • Personen die drinken serveren of andere benodigdheden rondelen dragen een mondkapje.
 • Zorg ervoor dat bij wisseling van groepen er voldoende tijd is om tussentijds het interieur en gebruikte materialen te desinfecteren.
 • Zorg ervoor dat alleen activiteiten plaatsvinden waarbij de 1,5 meter tussen personen gewaarborgd is en waarbij mensen geen spullen van elkaar hoeven aan te raken (niet kaarten dus!)
 • Er mag koffie of thee geserveerd worden, maar geen eten; tenzij het een gesloten dagbesteding betreft, zie de toelichting hieronder.

Dagbesteding onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in een buurt/dorpshuis

 • Deze dagbesteding kan doorgang blijven vinden.
 • Er kan hierbij zowel drinken als eten (inclusief maaltijden) geserveerd worden indien dit normaal ook het geval was.

Afhaalmaaltijden
Net als eerder mogen restaurants alleen afhaal- of bezorgmaaltijden aanbieden. Dit geldt ook voor inloophuizen. Dit betekent dat het uitdelen van kerstpakketten en afhaalmaaltijden tijdens de feestdagen mag blijven doorgaan. Belangrijk is wel dat de richtlijnen van het RIVM kunnen worden nageleefd en dat bezoekers anderhalve meter afstand houden.

Kijk voor meer informatie over de maatregelen met betrekking tot inloophuizen, buurthuizen en wijkcentra op de website van Sociaal Werk Nederland.

Gepubliceerd: 15 december 2020