Beleidsplan: samen de toekomst in

De missie van Netwerk DAK is het verbinden, versterken en vertegenwoordigen van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Het ideaal is dat minder mensen buiten de boot vallen en dat samen optrekken vanzelfsprekend wordt. In het beleidsplan 2021-2023, ‘Het plezier van het samen optrekken’, geeft Netwerk DAK een analyse van het werkveld en een overzicht van de doelstellingen voor de komende jaren. Download het beleidsplan hier.

Pastor Max uit Ede deelt maaltijden en boodschappentassen uit.

Pastor Max uit Ede deelt maaltijden en boodschappentassen uit.

Netwerk DAK
Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat bieden een plek voor kwetsbare mensen in dorpen, wijken en stadscentra, mensen die elders buiten de boot vallen. Dat doen zij vanuit de overtuiging dat ieder mens telt, dat blijvende zorg voor elkaar nodig is en dat ieder mens een kans verdient. Ze verbinden beroepskrachten en vrijwilligers met dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen met psychiatrische problemen, eenzame wijkbewoners, alleenstaande moeders en anderen.
Netwerk DAK is hét netwerk van 150 inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. In totaal gaat het om 160 beroepskrachten, 6.000 vrijwilligers en 20.000 bezoekers per week die elkaar ontmoeten en met elkaar optrekken.
Netwerk DAK brengt en houdt lokale, autonome inloophuizen, buurtpastoraten en straatpastoraten met elkaar in contact en treedt daarnaast als belangenbehartiger op in het publieke domein: naar beleidsmakers, fondsen en anderen.

Noodfonds coronacrisis
In maart 2020 deed het coronavirus zijn intrede in Nederland. De crisismaatregelen maakten dat de inloophuizen hun deuren moesten sluiten. Onverwijld zochten de inloophuizen naar andere manieren om met hun bezoekers in contact te blijven. Om hen hierin te ondersteunen richtte Netwerk DAK een Noodfonds op van €250.000,- om noodhulp mogelijk te maken aan dak- en thuislozen en geïsoleerde mensen die buiten formele regelingen vielen. Van dit noodfonds is veelvuldig gebruik gemaakt en meer dan 150 aanvragen zijn ingediend.
Er zijn hoopvolle geluiden: oproepen van alle kanten om de samenleving duurzamer en socialer uit de crisis te laten komen. Dit vraagt om nieuwe gedachten, nieuwe structuren, nieuw beleid. Netwerk DAK wil de stem laten horen van degenen die het meest in de knel komen. Juist nu, nu alles in beweging komt.

Voor de toekomst wil Netwerk DAK het plezier en de rijkdom van het samen optrekken ook buiten de inloophuizen bekender maken. Opdat steeds meer mensen betrokken zijn bij het werk van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat en dat zij meewerken aan het ideaal van een samenleving waar ruimte is voor gekwetste mensen.

Frederik van de Jessehof in Delft

Frederik van de Jessehof in Delft.

gepubliceerd: 23 september 2020