Babbelbroodjes

Met het organiseren van “Babbelbroodjes” startte het Diakonaal Aandachtscentrum in mei een nieuw concept gestart. Mafalda Weerts van het CDA Dordrecht schoof aan bij het eerste goed bezochte Open Babbelbroodje. Lees hieronder haar ervaringen.

“Centraal onderwerp was hoe een bezoeker het bij het Aandachtscentrum vindt; wat betekent die plek voor de bezoeker. Biedt het Aandachtcentrum de geborgen plek voor dak- en thuislozen, voor hen die chronisch ziek, verslaafd zijn of eenzaam? Daarna werd er doorgesproken over het thema: “je bent niet alleen”.
De openheid van de ene bezoeker nodigde de andere uit om ook te vertellen. Veroordelen maakte plaats voor interesse en respect: “laat je niet door de eerste indruk leiden” en “je kunt in je idee vastzitten en daarmee jezelf in het contact met de ander in de weg staan”.
Aan het eind waren de bezoekers meer tot elkaar gekomen. Afspraken om elkaar weer te treffen waren het gevolg.
Niet iedereen heeft gelijke kansen, Het is belangrijk dat dit soort gelegenheden in Dordrecht worden geboden. Problemen oplossen lukt niet altijd. Je wordt bij het Aandachtscentrum gezien als mens, niet als een probleem. Met luisteren naar elkaar kun je al veel voor elkaar betekenen, zonder meteen te analyseren en in een hokje te plaatsen.
Het Babbelbroodje verdient een vervolg!

Mocht u nog waardevolle ideeën hierover hebben, dan krijgen wij die graag via onze website www.cdadordrecht.nl/contact”

Bron ‘Stem uit de fracties’