Alsnog mondkapjesplicht buurthuizen en aangescherpte handreiking

Het Coronatoegangsbewijs is niet verplicht in dorps- en buurthuizen. Mondkapjes zijn wel opnieuw verplicht vanaf 6 november.

Mondkapjesplicht
Het mondkapje is per 6 november weer verplicht in publieke binnenruimten en bij contactberoepen. Inloophuizen lijken op buurthuizen. De mondkapjesplicht geldt per 6 november dus ook voor dorps- en buurthuizen. Als men plaatsneemt aan tafel of op een stoel mag men het mondkapje afzetten.

De mondkapjesplicht geldt in de situaties waarbij niet op het CTB (Corona toegangsbewijs) wordt gecontroleerd. Is er sprake van horeca in het dorpshuis en men controleert wel op het CTB, dan is een mondkapje niet verplicht. Het Coronatoegangsbewijs is niet verplicht in dorps- en buurthuizen. Dit betekent dat toegang tot een dorps- en buurthuis niet onder de CTB-plicht vallen.

Hieronder worden enkele functies nader toegelicht:
-de georganiseerde en besloten dagbesteding is niet CTB-plichtig (ook het nuttigen van een maaltijd en een kop koffie kan in dergelijke settings zonder CTB);
-ontmoetingsactiviteiten die voor specifieke doelgroepen georganiseerd worden (zoals kaarten, kienen, biljarten, gamen of vergaderingen) kunnen zonder CTB plaatsvinden in het buurthuis;
-de open inloop (bijvoorbeeld Inloop-GGZ/ huiskamerfunctie/ soos/ spreekuur van het wijkteam) kan zonder CTB plaatsvinden (zonder horecafunctie);
-bijvoorbeeld ook lunch- en kookactiviteiten voor kwetsbare groepen en bewegingslessen kunnen plaatsvinden zonder CTB;
-huiswerkbegeleiding of andere educatieve activiteiten binnen dorps- of buurthuizen zijn niet CTB-plichtig;
-individuele ondersteuning binnen dorps- of buurthuizen is niet CTB-plichtig;
-ook de maatschappelijke opvang is vrij toegankelijk voor de betreffende doelgroep.

De stelregel is dat bovenstaande gevallen onder de uitzondering van het gebruik van de CTB vallen van de horecafunctie, omdat er besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen

Verplicht of gewenst?
Anderhalve meter afstand is niet verplicht. Wel geldt er een advies om zelf te kijken per activiteit of ruimte of het houden van afstand mogelijk en gewenst is.

De informatie van deze pagina is afkomstig van de website van Sociaal Werk Nederland. Zij schrijven dat de NCTV nog na de persconferentie van 2 november de regels heeft aangescherpt vor dorps- en buurthuizen. Inloophuizen hebben qua aanbod veel overeenkomsten met buurthuizen.

Download hier de nieuwe handreiking.