Allerzielen

Samen gedenken biedt troost. In de traditie van de rooms-katholieke kerk worden tijdens Allerzielen de mensen die zijn gestorven herdacht. Ook in verschillende inloophuizen, straat- en buurtpastoraat werd er dit jaar nagedachtenis van de overledenen gehouden.

Viering

In een bijzondere en vaak indrukwekkende viering worden de mensen uit de kring van bezoekers, vrijwilligers en relaties in herinnering geroepen die in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Ook worden er vaak kaarsen gewijd aan allen die niet bij name genoemd (kunnen) worden. Er kunnen gedichten voorgedragen worden of er kan een lied gezongen worden. Iedereen is vrij om op zijn of haar manier de overledene te herdenken.

Herdenking

Bij het Kruispunt Nijmegen werden de overleden dak- en thuislozen op de Nijmeegse begraafplaats van Jonkerbos herdacht. Een groep kwam samen rond het “Monument om te Herinneren” en de “Namenboom”. Aan deze boom hangen de naamplaatjes van degenen wiens as is uitgestrooid of begraven bij het monument.