Allerzielen 2 november

Samen gedenken biedt troost. Er zijn dan ook steeds meer anders gelovenden die het mooi vinden om op deze dag dierbare overledenen te gedenken. Kerken en inloophuizen spelen daar op in door op 2 november een gedachtenisbijeenkomst te organiseren. Wil jij iets doen in je inloophuis of bij je straatpastoraat? Kijk hier in de ideeënbank van de PKN om inspiratie op te doen.