inloophuizen

buurtpastoraat

straatpastoraat

Literatuur

menu x
menu x

inloophuizen

n

buurtpastoraat

n

straatpastoraat

n

Literatuur

Literatuur

100 inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat door heel Nederland staan open voor ieder die een gesprek wil, een vraag heeft, eenzaam is of juist iets wil doen met anderen. Vrijwilligers, medewerkers, bezoekers en deelnemers respecteren elkaar en trekken samen op. Op deze website vindt u alle organisaties, ervaringen en informatie.

Nieuws

NETWERK DAK: VERBINDEN - VERSTERKEN - VERTEGENWOORDIGEN
Nieuws van inloophuizen, buurtpastoraat, straatpastoraat

Lectoraat theologie

Sake Stoppels start als lector Theologie aan de CHE (Ede). Zijn lectorale rede had als titel 'Heil zien in missionaire…
Lees meer...

Dialoogsessies met ouderen

Wil jij specialist worden in het begeleiden van dialoogsessies met ouderen? Op 26 september en 10 oktober kun je bij…
Lees meer...

meld je aan voor burendag 2019

Op 28 september viert Oranjefonds de Burendag. Bedenk een evenement dat past bij je inloophuis, meld je aan en doe…
Lees meer...

Agenda

  1. Landelijke Netwerkdag

    november 4 @ 10:00 - 16:00

Vacatures

 

Buurtpastoraal / Diaconaal werker Amsterdam-Noord
Inloophuis Kerk & Buurt Amsterdam-Noord zoekt een buurtpastoraal / diaconaal werker voor 16-18 uur per week.  (27-06)
Lees meer

Bestuursleden Diaconaal Aandachtscentrum Dordrecht
Het Aandachtscentrum zoekt bestuursleden voor de invulling van fondsenwerving, communicatie, secretariaat en voorzitterschap.
Lees meer

Quotes

“Zorgmijders zijn in werkelijkheid loketmijders. Onze bezoekers hebben al zoveel kastjes en muren gezien. Ze worden gek van weer een loket, begrijpen de regels en formulieren gewoon niet. Bij ons mogen ze binnenlopen, met alleen hun voornaam. Wij registreren niemand.”

Contact

Mariahoek 17
3511 LG Utrecht

Aanmelden Nieuwsbrief
liesbethtimmers@netwerkdak.nl

Coördinator Helma Hurkens
06 37 192 976
helmahurkens@netwerkdak.nl

Projectleider Jan van Opstal
06 24 951 353
janvanopstal@live.nl

Medewerker secretariaat
Liesbeth Timmers
liesbethtimmers@netwerkdak.nl

Meer dan een dak

Deze uitgave van Netwerk DAK geeft een uniek inzicht in het werk van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Met deze uitgave uit 2017 wil Netwerk DAK de aangesloten organisaties uitdagen om na te denken over hun positie en over hun toekomst

Meer dan een dak. Laagdrempelige presentie voor kwetsbare burgers. Een uitgave van Netwerk DAK.
Dit boek geeft een uniek inzicht in het werk dat inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat verrichten voor en met mensen die (tijdelijk) een steuntje in de rug kunnen gebruiken, die behoefte hebben aan een luisterend oor, aan praktische hulp of een plek om op verhaal te komen. Meer dan honderd organisaties met een christelijke achtergrond geven in steden, buurten en dorpen onvoorwaardelijke aandacht en laagdrempelige hulp aan mensen die – tijdelijk – een steuntje in de rug kunnen gebruiken:

omdat ze eenzaam zijn, met armoede te maken hebben, thuisloos zijn of zich om andere redenen uitgesloten voelen of de weg in onze maatschappij niet (meer) kunnen vinden. Vanuit kleinschalige huiskamerprojecten, grotere inloopvoorzieningen en het buurt- en straatpastoraat werken circa 150 beroepskrachten en meer dan 5000 vrijwilligers aan ontmoeting tussen mensen, worden groepen en gemeenschappen verbonden, wordt kwetsbare mensen een luisterend oor geboden en gelegenheid gegeven om op verhaal te komen.

Werkend vanuit de presentiebenadering en vergelijkbare methodieken geven deze werkplekken daarmee betekenisaan het samenleven in wijken, bereiken ze met trouwe en betrouwbare aandacht mensen die vaak uit beeld zijn bij reguliere instanties en vormen ze stevige schakels tussen informele en formele zorg. Deze publicatie geeft een uniek overzicht van dit werkveld. Ze biedt inzicht in de uitgangspunten en de praktijk van dit werk, dat vaak in stilte gedaan wordt, belicht knelpunten en verkent kansen.

Meer dan een dak is interessant voor bestuurders, beroepskrachten en vrijwilligers die vanuit kerken en andere levensbeschouwelijk geïnspireerde organisaties, nieuwe burgerinitiatieven in wijken, zorg- en welzijnsorganisaties, (sociale) wijkteams of gemeenten zoeken naar manieren om verbindingen in de samenleving te verstevigen en kwetsbare mensen de noodzakelijke, nabije aandacht en ondersteuning te verlenen. Auteurs: Maarten Davelaar, Helma Hurkens, Jan van Opstal

Spiritualiteit ligt op straat

Anne Bolhuis onderzocht de motivatie van straatpastores. 'Er zijn voor de ander, dat is waar het om gaat'. 'Wat straatpastores ten diepste raakt, valt niet snel te vangen, maar duidelijk is wel dat zij zich focussen op de samenleving en op de wereld. Ze zeggen dat onze maatschappij verhardt.'

Anne Bolhuis groeide op in een rooms-katholiek dorp. Ze waren daar het enige protestantse gezin. “Ik was een vroom kind en had veel belangstelling voor religie. De Bijbelverhalen vond ik fantastisch. Maar ik mocht geen communie doen zoals mijn klasgenoten. Er is over onderhandeld maar het mocht echt niet. Dat vond ik vanuit een kinderlijke verongelijktheid oneerlijk, want ik vond mezelf veel vromer dan zij. Wij gingen elke zondag tweemaal naar de kerk, zij nooit. Het riep bij mij de vraag op: waar gaat het geloof nu eigenlijk over?

Wat betekent het als je zegt dat je christen bent? Welk handelen koppel je daaraan? In mijn kerk werd veel gesproken over barmhartigheid en solidariteit. Iedereen mocht er zijn, maar voor mijn gevoel bleef het te veel binnen de kerkmuren. Toen ik ging studeren, ben ik gestopt met naar de kerk gaan. Ik koos wel voor een theologiestudie. Iemand tipte me dat er in mijn toenmalige woonplaats Nijmegen, een straatpastor was, een inloophuis en een muziekgroep voor dak- en thuisloze jongeren. Was dat niets voor mij? Dat heb ik toen gedaan.

Voor de zondagsviering daar zorgde ik voor de koffie en was ik een luisterend oor. Het was een bont gezelschap van mensen die er zomaar waren: dakloze Gerard, de wijkagent, een Pool, een betrokken huismoeder, noem maar op.Op zomaar een zondag was er een gewone viering, niks speciaals. Er werden kaarsen aangestoken, mooie woorden gesproken en voorbeden gedaan. Plotseling kreeg ik het gevoel: nu zijn we echt samen, dit is mijn kerk.

Wat hier gebeurt, is voor mij de essentie van mijn persoonlijke geloof, van christelijk zijn, maar vooral van religieus zijn. Het zoeken naar verbinding zie ik namelijk als kern van mijn persoonlijke levensovertuiging. Verbinding met God, maar ook met de ander of met elkaar, om dan te ervaren wat er gebeurt en wat er ontstaat. Het allerliefst wil ik in mijn leven uitdrukking geven aan deze zoektocht.
Lees het hele interview met Anne Bolhuis op De Bezieling.

Almachtig kwetsbaar

De artikelen uit missionaire hoek laten zien dat ‘presentie’ meer is dan een werkmethode. Reflectie en mooie verhalen uit de praktijk, geschreven door praktijk mensen en theologen in 2006.

 

Literatuurbericht Diaconie

Wil je een selectie van publicaties op het terrein van het diaconaat vanaf 2010 tot ongeveer midden 2016, kijk dan bij Handelingen, tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap. Niet alleen wetenschappelijke publicaties komen aan de orde, ook uitgaven voor een breed publiek. De literatuurberichten werden geschreven door Herman Noordegraaf.’


Geloven in de buurt

Geloven in de buurt
Buurtpastores Marieke Sillevis Smitt en Titus Schlatmann trekken op met mensen uit de buurt. Dit is een bundel met columns die zij in 2004 tot 2008 schreven over hun presentie in twee Utrechtse wijken.


Spelen met kinderen tussen de flats van Kanaleneiland. Een busreisje naar Volendam met de buurtbewoners uit Rivierenwijk. Aanschuiven bij een Ifthar-maaltijd, meehelpen met het maken van een wijkkrant, een uithuilschouder bieden aan iemand die zijn geliefde kwijtraakte.
Samengevat: optrekken met mensen uit de buurt. Dat doen Marieke Sillevis Smitt en Titus Schlatmann in Utrecht beroepsmatig. Ze zijn beiden buurtpastor.

Hij katholiek, zij protestant. In verschillende stadsdelen, maar met als grootste gemene deler dat zij er zijn voor de mensen in de wijk. Op straat, in buurthuizen, in woonkamers, op pleinen, in parken – gewoon op de plekken, die zich lenen voor ontmoeting. Godzijdank ontdekken zij daar, temidden van alle spanningen en ongerijmdheden, prachtige mensen die op hoopgevende wijze hun zoektocht naar geluk tonen.

Geloven in de buurt, over buurtpastoraat, Marieke Sillevis Smitt, en Titus Schlatmann, Van der Ros communicatie, 2009, 124 pp., ISBN 9789081284929.


100 inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat door heel Nederland staan open voor ieder die een gesprek wil, een vraag heeft, eenzaam is of juist iets wil doen met anderen. Vrijwilligers, medewerkers, bezoekers en deelnemers respecteren elkaar en trekken samen op. Op deze website vindt u alle organisaties, ervaringen en informatie.

Meer dan een dak

Deze uitgave van Netwerk DAK geeft een uniek inzicht in het werk van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Met deze uitgave uit 2017 wil Netwerk DAK de aangesloten organisaties uitdagen om na te denken over hun positie en over hun toekomst

Meer dan een dak. Laagdrempelige presentie voor kwetsbare burgers. Een uitgave van Netwerk DAK.
Dit boek geeft een uniek inzicht in het werk dat inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat verrichten voor en met mensen die (tijdelijk) een steuntje in de rug kunnen gebruiken, die behoefte hebben aan een luisterend oor, aan praktische hulp of een plek om op verhaal te komen. Meer dan honderd organisaties met een christelijke achtergrond geven in steden, buurten en dorpen onvoorwaardelijke aandacht en laagdrempelige hulp aan mensen die – tijdelijk – een steuntje in de rug kunnen gebruiken:

omdat ze eenzaam zijn, met armoede te maken hebben, thuisloos zijn of zich om andere redenen uitgesloten voelen of de weg in onze maatschappij niet (meer) kunnen vinden. Vanuit kleinschalige huiskamerprojecten, grotere inloopvoorzieningen en het buurt- en straatpastoraat werken circa 150 beroepskrachten en meer dan 5000 vrijwilligers aan ontmoeting tussen mensen, worden groepen en gemeenschappen verbonden, wordt kwetsbare mensen een luisterend oor geboden en gelegenheid gegeven om op verhaal te komen.

Werkend vanuit de presentiebenadering en vergelijkbare methodieken geven deze werkplekken daarmee betekenisaan het samenleven in wijken, bereiken ze met trouwe en betrouwbare aandacht mensen die vaak uit beeld zijn bij reguliere instanties en vormen ze stevige schakels tussen informele en formele zorg. Deze publicatie geeft een uniek overzicht van dit werkveld. Ze biedt inzicht in de uitgangspunten en de praktijk van dit werk, dat vaak in stilte gedaan wordt, belicht knelpunten en verkent kansen.

Meer dan een dak is interessant voor bestuurders, beroepskrachten en vrijwilligers die vanuit kerken en andere levensbeschouwelijk geïnspireerde organisaties, nieuwe burgerinitiatieven in wijken, zorg- en welzijnsorganisaties, (sociale) wijkteams of gemeenten zoeken naar manieren om verbindingen in de samenleving te verstevigen en kwetsbare mensen de noodzakelijke, nabije aandacht en ondersteuning te verlenen. Auteurs: Maarten Davelaar, Helma Hurkens, Jan van Opstal

Spiritualiteit ligt op straat

Anne Bolhuis onderzocht de motivatie van straatpastores. 'Er zijn voor de ander, dat is waar het om gaat'. 'Wat straatpastores ten diepste raakt, valt niet snel te vangen, maar duidelijk is wel dat zij zich focussen op de samenleving en op de wereld. Ze zeggen dat onze maatschappij verhardt.'

Anne Bolhuis groeide op in een rooms-katholiek dorp. Ze waren daar het enige protestantse gezin. “Ik was een vroom kind en had veel belangstelling voor religie. De Bijbelverhalen vond ik fantastisch. Maar ik mocht geen communie doen zoals mijn klasgenoten. Er is over onderhandeld maar het mocht echt niet. Dat vond ik vanuit een kinderlijke verongelijktheid oneerlijk, want ik vond mezelf veel vromer dan zij. Wij gingen elke zondag tweemaal naar de kerk, zij nooit. Het riep bij mij de vraag op: waar gaat het geloof nu eigenlijk over?

Wat betekent het als je zegt dat je christen bent? Welk handelen koppel je daaraan? In mijn kerk werd veel gesproken over barmhartigheid en solidariteit. Iedereen mocht er zijn, maar voor mijn gevoel bleef het te veel binnen de kerkmuren. Toen ik ging studeren, ben ik gestopt met naar de kerk gaan. Ik koos wel voor een theologiestudie. Iemand tipte me dat er in mijn toenmalige woonplaats Nijmegen, een straatpastor was, een inloophuis en een muziekgroep voor dak- en thuisloze jongeren. Was dat niets voor mij? Dat heb ik toen gedaan.

Voor de zondagsviering daar zorgde ik voor de koffie en was ik een luisterend oor. Het was een bont gezelschap van mensen die er zomaar waren: dakloze Gerard, de wijkagent, een Pool, een betrokken huismoeder, noem maar op.Op zomaar een zondag was er een gewone viering, niks speciaals. Er werden kaarsen aangestoken, mooie woorden gesproken en voorbeden gedaan. Plotseling kreeg ik het gevoel: nu zijn we echt samen, dit is mijn kerk.

Wat hier gebeurt, is voor mij de essentie van mijn persoonlijke geloof, van christelijk zijn, maar vooral van religieus zijn. Het zoeken naar verbinding zie ik namelijk als kern van mijn persoonlijke levensovertuiging. Verbinding met God, maar ook met de ander of met elkaar, om dan te ervaren wat er gebeurt en wat er ontstaat. Het allerliefst wil ik in mijn leven uitdrukking geven aan deze zoektocht.
Lees het hele interview met Anne Bolhuis op De Bezieling.

Almachtig kwetsbaar

De artikelen uit missionaire hoek laten zien dat ‘presentie’ meer is dan een werkmethode. Reflectie en mooie verhalen uit de praktijk, geschreven door praktijk mensen en theologen in 2006.

 

Literatuurbericht Diaconie

Wil je een selectie van publicaties op het terrein van het diaconaat vanaf 2010 tot ongeveer midden 2016, kijk dan bij Handelingen, tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap. Niet alleen wetenschappelijke publicaties komen aan de orde, ook uitgaven voor een breed publiek. De literatuurberichten werden geschreven door Herman Noordegraaf.’


Geloven in de buurt

Geloven in de buurt
Buurtpastores Marieke Sillevis Smitt en Titus Schlatmann trekken op met mensen uit de buurt. Dit is een bundel met columns die zij in 2004 tot 2008 schreven over hun presentie in twee Utrechtse wijken.