Netwerk DAK heeft een zeskoppig uitvoerend bestuur en een team bestaande uit vier medewerkers. Graag stellen wij ons voor. Netwerk DAK is bereikbaar via info@netwerkdak.nl of 06 37 192 976.

Paul van Hattem - voorzitter

"Er voor de ander zijn, naast de ander gaan staan, helpen waar het kan en samen gemeenschap zijn. Dit hebben we keihard nodig om samen een betere wereld te maken."

Piet Kuijper - secretaris

"Onze ambitie is om stem te geven aan de kwetsbare groepen in onze samenleving, steun te geven waar nodig en te zorgen dat het belangrijke werk van inloophuizen, buurtpastoraat en staatpastoraat kan voortgaan."

Helma Hurkens - stafmedewerker

"Inloophuizen, buurt- en straatpastores hebben zelf al veel kennis in huis. Als stafmedewerker bij Netwerk DAK wil ik die kennis naar boven halen en verspreiden. Mijn aandachtsgebieden zijn zingeving en vrijwilligersbeleid." Lees meer

Simon Brussel - penningmeester

"Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat zijn samen op weg naar wereld waar iedereen telt en iedereen kan meedoen."

Pieternel Ermen - stafmedewerker

"Alle deskundigheid die ik in mijn leven en werk opbouwde, wil ik ten dienste stellen van het prachtige werk binnen Netwerk DAK! Mijn werk richt zich vooral op het adviseren over organisatie en beleid. "

Mieke Zagt - bestuurslid

"Ik heb twintig jaar samengewerkt met verschillende mensenrechtenorganisaties in Nederland, Europa en in het Midden Oosten. Ook bij Netwerk DAK maak ik mij hard voor de rechten van kwetsbare mensen."

Norbert van Berckel - bestuurslid

"Het is mooi en waardevol om iets voor een ander te kunnen betekenen! Met die gedachte sta ik in het leven. Als bestuurslid van Netwerk DAK hoop ik dat op mijn manier in de praktijk te brengen."

Nienke van Dijk - bestuurslid

"Als bestuurslid bij Netwerk DAK vind ik het belangrijk dat er een stevige organisatie is die werkers in inloophuizen, buurthuizen en straatpastoraat verbindt."