Training sociale veiligheid i.s.m. Fonds Franciscus

9 februari, 2022

Sociale veiligheid: Iedereen verdient een 2e, 3e kans!

Netwerk DAK organiseert voor het programma Fonds Franciscus een serie workshops rondom vrijwilligersbeleid. De eerste workshops gaan over VOG, preventie van ongewenst gedrag en wat als het misgaat. De workshops zijn digitaal en bij aanmelding is deelname aan beide workshops verplicht;

• Eerste reeks woensdag 9 februari  en 9 maart 10.00 – 12.30 uur;
• Tweede reeks: woensdag 16 februari en 16 maart 10.00 – 12.30 uur;

 

Waar het over gaat

Een gratis VOG voor vrijwilligers, gedragscode, aannamebeleid of vertrouwenscontactpersoon. Hoe verhoudt dit zich tot onze sector waar bezoekers vaak vrijwilligers zijn en we mensen graag een 2e en 3e kans geven. Welke elementen kunnen we gebruiken en wat is ons afwegingskader hierbij? En… wat als het misgaat met grensoverschrijdend gedrag bij de vrijwilligers van je organisatie. Bijvoorbeeld bij seksueel overschrijdend gedrag, discriminatie, pesten, verbaal, non-verbaal, digitaal? Hoe spreek je mensen hier op aan?

Welke onderwerpen komen aan de orde:
• grensoverschrijdend gedrag, hoe komen we het tegen in ons werk?;
• gratis VOG regeling voor vrijwilligers;
• gedragscode en aannamebeleid voor vrijwilligers;
• vertrouwenscontactpersoon (en het verschil met een vertrouwenspersoon);
• klachtenregeling;
• 4-ogen principe;
• elkaar aanspreken, hoe ga je in gesprek met iemand;
• en natuurlijk jullie eigen situaties en vragen

Workshopleiders

De workshops worden gegeven door:
– Magda van der Wees, expert Sociale Veiligheid vanuit de Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk (NOV) en voorheen werkzaam in het kerk- en buurtwerk in Amsterdam;
– Ingrid Bartelsman, adviseur vrijwilligersorganisaties bij SESAM Academie;

Na aanmelding volgt een kort intake formulier waarin jullie situaties en vragen worden opgehaald. De eerste bijeenkomst is meer gericht op het vormgeven en opstellen van sociale veiligheidsbeleid. Na de eerste bijeenkomst volgt een huiswerkopdracht. In de tweede bijeenkomst staan de uitdagingen in de werkpraktijk centraal. Na afloop ontvangen deelnemers een reader met een samenvatting van de informatie.

Aanmelden 

Organisaties die bij Fonds Franciscus zijn aangesloten kunnen zich tot 23 januari aanmelden door een mail te sturen naar fondsfranciscus@kansfonds.nl onder vermelding van naam, organisatie, functie en telefoonnummer. 

Doe je niet mee aan het programma van Fonds Franciscus maar heb je wel interesse om met deze training mee te doen? Mail ons via info@netwerkdak.nl en wij informeren naar de mogelijkheden.