Bijeenkomst Diaconale Studiekring

13 september, 2019

Interculturele kerkopbouw en terugblik op het kerkasiel, staan op de agenda van de diaconale studiekring.

De Diaconale Studiekring komt twee keer per jaar bijeen om zich studieus te verdiepen in diaconale onderwerpen. Het is een kring van mensen die werken aan theologische opleidingen en kerkelijke diaconale werkers.

Agenda bijeenkomst Diaconale Studiekring vrijdag 13 september 2019

10.30-15.00u (opening zaal vanaf 10.00u)

Aanmelding uiterlijk op woensdag 11 september 2019 per mail aan: maasen.vanderhijden@tiscali.nl

Plaats: Ariënszaal, Ariënsinstituut, Keistraat 9, 3512 HV Utrecht

Ten einde huur en koffie/thee te kunnen betalen vragen wij een bijdrage van 20,00 euro, die ter plekke kan worden voldaan. Graag zelf lunch meenemen.

Programma

10.00u – Ontvangst/koffie, thee.

10.30u – Opening

10.45u-11.30u – Interculturele kerkopbouw
Jan Eijken is vorig jaar gepromoveerd aan het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen op het proefschrift ‘Strijd om betekenis’ over tien jaar katholieke migrantenpastoraat in de Schilderswijk in Den Haag. Hij zal zijn proefschrift presenteren.

11.30u-11.50u – Pauze

11.50u – 12.45u – Een eerste reactie van Madelon Grant, voorheen directeur van SKIN Rotterdam en nu werkzaam bij PAX 4 dagen in de week en 1 dag per week bij het wetenschappelijk bureau van de Christen Unie. Daarna plenair gesprek.

12.45u – 13.00u – Mededelingen. Een ieder kan hier bijeenkomsten, publicaties of nog andere zaken naar voren brengen.

13.00u – 13.30u – lunch

13.30u – 15.00u – Kerkasiel in de Bethelkerk. Terugblik op het kerkasiel met Derk Stegeman, afdelingsmanager bij Stek Den Haag. Welke lessen kunnen we hieruit leren over diaconaat, over kerk zijn in de stad, over het publieke spreken van de kerk, over de verbinding tussen liturgie en diaconaat?

15.00u – Sluiting

Volgende bijeenkomst: vrijdag 7 februari 2020.