Regionale bijeenkomst in Almelo

19 november, 2019

We zijn te gast in Almelo bij Noaberhoes dat begin dit jaar geopend werd.

We starten met een kennismaking met het Noaberhoes dat werd opgezet door wijkbewoners. Daarna gaan we in gesprek over eigen vragen, zoals: Hoe werf ik vrijwilligers? Hoe bereik ik mijn doelgroep?

In Noaberhoes Windmolenbroek kunnen mensen uit de wijk elkaar en op vraaggerichte wijze allerlei activiteiten kunnen ontplooien. Bij de invulling zijn vooral de wensen van de wijkbewoners leidend. De oprichters willen mensen stimuleren hun talenten in te zetten voor hun wijk, de mogelijkheid bieden om naar vermogen mee te kunnen doen, en waar nodig elkaar te ondersteunen. Door deze werkwijze wordt de sociale cohesie in de wijk versterkt en zullen mensen minder snel in een isolement terecht komen.

Netwerk DAK verbindt 130 inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Netwerk DAK wil uitwisseling bevorderen en zorgen dat iedereen mee kan doen.

Download de uitnodiging.

Programma
9:30u Ontvangst met koffie en thee
10:00u Welkom en korte kennismaking
10:15u Presentatie over het Noaberhoes: waarom werd het opgericht en hoe is de werkwijze
11:15u In gesprek over eigen vragen, zoals: Hoe werf ik vrijwilligers? Hoe bereik ik mijn doelgroep?
12:30u Lunch
13:30u Afsluiting

Locatie
De bijeenkomst wordt gehouden in Noaberhoes Windmolenbroek
De Gors 2-6, 7609 DV Almelo

Aanmelden
Dat kan tot uiterlijk 15 november via info@netwerkdak.nl.
Wil je mee lunchen? Geef het even door.