Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Zingeving in het gesprek

In Beeld: Zingeving in de inloophuizen
 
Thema 2: Zingeving in het gesprek
De vorige bijdrage van ‘Zingeving in inloophuizen’ betrof het thema ‘Stilte’. In deze tweede bijdrage in de serie van drie betreft het ‘Zingeving in het gesprek’.
De inloop is in inloophuizen een plek waar ontmoetingen en spontane gesprekken ontstaan. Zingeving is hier veelal te vinden in het gebaar, de houding en er voor de ander zijn in alle openheid. Naast deze spontane momenten worden er vaak ook activiteiten georganiseerd, waar hulpmiddelen en werkvormen het gesprek op gang helpen. In deze bijdrage is te lezen over ervaringen en inspiratie van inloophuizen met zingeving tijdens de inloop en bij georganiseerde activiteiten.
 

 1. Zingeving en gesprek tijdens de spontane inloop
‘Mevrouw van Dijk praat moeilijk door een hersenbloeding, ze is er altijd bij de inloop. Ik vind het fijn om haar even een hand op de schouder te leggen. Het doet haar én mij goed’ (bezoeker Inloop).
 
Zingeving in gesprekken in een Inloophuis, zit soms in kleine gebaren. Niet altijd zozeer in wát er gezegd wordt, maar soms ook wat er ontstaat in de relatie tot de ander. Het vindt bijvoorbeeld plaats in de tussenruimte tussen mensen. Het gaat dan met zingeving niet zozeer over het concreet zichtbare van zingeving zoals vieringen of teksten. Een inloop is het bieden van een veilige plek waar ‘iets’ kan ontstaan. Waar mensen mens kunnen zijn. De houding van vrijwilligers ‘dat je kunt zijn wie je bent’, is vaak al een heel belangrijke. Gaan naar een plek waar het veilig is, en waar je jezelf kunt zijn, is een belangrijke voorwaarde voor een inloop.
‘Zingeving zit in de houding van mensen, van de vrijwilligers’. (Gastvrouw)
 
‘Het levensverhaal van anderen, geeft mij weer andere inzichten. Het is als vrijwilliger wederkerig. Zingeving gebeurt bij jezelf, het is eigenlijk zinkrijgen en zingeven’ (vrijwilligster).
 
In het gesprek met de ander, neem je als vrijwilliger jezelf en jouw perspectief mee. Tegelijk neemt de ander ook zijn/haar verhaal mee. Je kunt elkaar inspireren. Afstemming op de ander is een belangrijke voorwaarde.
 
Zingeving in kleine grootse gebaren / Luistercirkel
In het boekje ‘Kleine grootse gebaren’, spreekt Mirjam Schuilenga over het belang van luisteren en van het kleine grootse gebaar, bijvoorbeeld tijdens een inloop. Niet ‘doen’ staat hier centraal, maar de echte waarde zit vaak in kleine gebaren. Zij bespreekt in dit boekje de ‘luistercirkel’. Deze cirkel  laat zien hoe je op een presente manier kunt luisteren. Deze is anders dan op een diaconale wijze waarin een concrete hulpvraag verondersteld wordt. Het boekje is te bestellen bij het KCMA via www.gomagelderland.nl.  Het KCMA geeft een training in ‘De luistercirkel’.
Zingeving en het delen van wat je inspireert
Een andere manier om met elkaar in gesprek te gaan over zingeving of dat wat je inspireert is het ‘Lopend vuurtje’. Lopend vuurtje start met een kleine groep betrokkenen/wijkbewoners van het Inloophuis die het vuur aanwakkeren. Zij gaan elk in gesprek met hun eigen buurtgenoot over wat hen inspireert. Om vervolgens aan die buurtgenoot te vragen op hun beurt met een 3e in gesprek te gaan. De ‘vuurtjes’ uit de gesprekken worden in een gezamenlijke bijeenkomst verzameld en op posters door de wijk gehangen. Lopend vuurtje verbindt mensen in de wijk. http://www.gomagelderland.nl/cursussen/lopend-vuurtje.html
 
 1. Het gesprek tijdens (groeps-)activiteiten in inloophuizen
 
‘De tekst die we behandelen bij de bijbelgroep wil men altijd meenemen naar huis. Die print ik dus extra uit. Ook bij de inloop ligt deze en wordt deze gretig afgenomen. Soms komt iemand een week later tijdens de inloop nog terug op de tekst’. (Inloophuis Gouda).
 
 • In het Inloophuis Domino in Gouda is twee keer per maand op vrijdag een bijbel/ gespreksgroep. Dit jaar zijn de thema’s in een reeks over het volk Israël dat door de woestijn trekt. Het begint met een Bijbelverhaal dat op papier wordt uitgedeeld. Daarna volgt een gesprek n.a.v vragen die te maken hebben met het leven van de deelnemers. Het Bijbelverhaal wordt geprint en uitgedeeld, zodat de deelnemers het mee naar huis kunnen nemen. Zo kan het gaan over herkenning bij ‘bescherming in je leven’. Of het gaat over ‘vrij zijn’. Dan kan iemand zomaar zeggen: “ik voel me helemaal niet vrij…” Zo ontwikkelt zich een gesprek. Er is ook een landkaart waar alle plekken op staan waar het volk is geweest.
 • In het Inloophuis in Delft is een gespreksgroep rouwverwerking. Verder is er in Gouda ieder jaar een serie gesprekken ‘levensvragen voor ouderen’. Dat gebeurt in samenwerking met  't Swanenburghs Hofje, een stichting voor christelijke hulpverlening.
 • In de Pauluskerk in Rotterdam vindt een groepsgesprek plaats in het wekelijks kerkcafé.
 
 1. Materiaal en voorbeelden om een gesprek op gang te helpen
 
 • In sommige inloophuizen wordt gebruik gemaakt van film. Op http://www.hetfilmgesprek.nl/ worden tips gegeven voor film en het gesprek over de film en over levensvragen.
 • Bij Kerk en Buurtwerk in Rotterdam Lombardijen wordt 2 of 3 keer per jaar een onderwerp besproken bijvoorbeeld Goede Vrijdag of de Vredesweek. Met tijdschriften en scharen, plaksel en stiften wordt daarna een collage gemaakt. Een zinvolle activiteit.
 • In de regio Deventer worden in een vrouwengroep levensboeken gemaakt.
 • Ook in Deventer: “Ik hoor bij een groepje dat schilderles heeft in het Inloophuis. Door kunst ga/kun je gelijk de diepte in. ‘Ben ik de dure verf wel waard?’ Kunst is eigenlijk aanbidding. Er ontstaat ruimte”.
 • De Herberg van Asch in Deventer is i.s.m. de sportclub gestart met een wandelgroep ‘geloof in beweging’. Het thema wordt door deelnemers zelf ingebracht.
 • Tijdens het regio-overleg werd door één van de inloophuizen het Kaarten op Tafel-spel genoemd. Dit spel biedt de mogelijkheid om op een leuke, ontspannen en een beetje prikkelende manier met elkaar in gesprek te raken over jezelf, de ander en God. Via: http://shop.eo.nl/kaarten-op-tafel-deel-1/nl/product/318/.
 • Voor mensen in Den Haag en omgeving heeft Stek Den Haag een ‘bovenkamer’. Dit is een mediatheek met allerlei materiaal. Via www.levobieb.nl is te bekijken wat zij in Den Haag uitlenen. Een inspirerende plek. In de nieuwsbrief van juli 2016 geven zij enige voorbeelden http://www.stekdenhaag.nl/missie.
 
 1. Inrichting van de ruimte als aanleiding voor gesprek
 
 • Hoe de ruimte is ingericht, wat er hangt, wat er ligt, wat er staat, kan aanleiding zijn voor een gesprek. In Het Huis van Verhalen in Roompot, Enschede http://huisvanverhalenenschede.nl/welkom/  maakt een kast vol verhalen onderdeel uit van de inloopplek. Op de kast een oude kaart van de wijk. De kaart was veelal een aanleiding tot gesprek over de betekenis van de vuurwerkramp voor mensen. Over waar iemand gewoond heeft of wat er wel en niet meer staat.
 • De Wissel in Schiedam heeft op de tafel bij de inloop een zegenwens op kaartjes staan. Op de achterkant staan naam en adres van het Inloophuis.
 • Ook zijn er Inloopplekken die gebruik maken van de ‘Visje-posters’.
 
 
 1. Spreken over zingeving en geloven…soms ook lastig

 “In onze wijk zijn veel allochtone gelovigen, moslims die vrijuit praten over geloven”.
“Bezoekers brengen zelf ‘geloven’ ter sprake in ons inloophuis” (Inloophuis Gorinchem).
“We zijn voorzichtig met het spreken over zingeving. Want we willen geen verborgen agenda hebben”.
“We zijn een diaconaal missionair centrum. Er zijn altijd vrijwilligers die graag evangeliseren, maar we hebben duidelijke afspraken dat we dat niet doen. Als bezoekers zelf gaan praten over geloof, dan staan we daar voor open. We zijn wel diaconaal, niet missionair.”
 
 
 
 
 
 
 

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door