Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Van klacht naar kracht

Van klacht naar kracht, Effectieve werkwijze in arme wijken, Suzanne Kooy, in eigen beheer uitgegeven door de stichting SamenWonen-SamenLeven,  2011, 87 pp.

Samenwonen-Samenleven zet zich in om de “samenredzaamheid” in kwetsbare wijken te stimuleren. SW-SL is in staat de eigen krachtbronnen en vaardigheden van informele helpers te herkennen, deze te waarderen, te ondersteunen en optimaal te benutten voor bewoners die, om wat voor reden dan ook, in een precaire positie verkeren. De missie van SW-SL is: ‘Helpers’ helpen waar geen hulp is.
Voortgekomen uit de Protestantse Diaconie Amsterdam, die vanaf de jaren negentig een brug wilde slaan naar het islamitische deel van de bevolking. Vanuit die gedachte is onder de bezielende leiding van Hans Krikke de methodiek Van klacht naar kracht ontwikkeld en uitgebouwd, eerst in Bos en Lommer, later in Overtoomse Veld (Amsterdam Nieuw-West).
De medewerkers van SW-SL zijn door intensief present te zijn in de wijken de dialoog aangegaan met sleutelfiguren van zelforganisaties en religieuze instellingen. Een nieuwe wereld werd zichtbaar: een complexe infrastructuur van informele zorg‐ en dienstverlening, gedragen door honderden onzichtbare mantelzorgers, betrokken buurtbewoners en vrijwilligers vanuit de diverse religieuze stromingen. SW-SL begon deze van elkaar vervreemde groepen buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Vrijwilligersorganisaties, kerken en moskeeën kregen hulp bij het gezamenlijk activiteiten ontplooien vanuit de gedeelde waarde barmhartigheid. Het idee was om het eilandenrijk Bos en Lommer meer onderling te verbinden, opdat er bruggen zouden ontstaan tussen archipels met diverse etnische en religieuze achtergronden. Vanuit dit streven ontwikkelde zich een specifieke werkwijze en werd een proces op gang gebracht van waaruit allerlei initiatieven en projecten zijn ontstaan. Het stimuleren van zelfvertrouwen in arme wijken is belangrijk: het eigen initiatief neemt toe en innovatie wordt gestimuleerd.
Andere ingrediënten van de aanpak zijn: Luisteren, lotgenoten bij elkaar brengen,
ervaringsdeskundigen activeren en inschakelen, informele zorg versterken en verbinden met formele kaders, bruggen bouwen tussen netwerken, civil society opbouwen, vertrouwenspersonen opleiden (luisterend oor, hulp bij hulpvraagarticulatie).
Bron: De drie vensters van Dicht-er-bij

 

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door