Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Vacature buurtpastor Oude Noorden Rotterdam

Download hier de vacaturetekst

Stichting Talent Present Stichting Talent Present is een laagdrempelige diaconale organisatie in het Oude Noorden en (een deel van) Crooswijk. Voorheen werd er gewerkt onder de namen Wijkpastoraat Oude Noorden en Wijkpastoraat Crooswijk. De afgelopen jaren is er onder de noemer ‘Kingswork’ veel diaconaal kinderwerk gestart.  
 
In onze wijken bevinden zich vele kinderen en volwassenen die door uiteenlopende omstandigheden weinig met hun talenten (kunnen) doen. Stichting Talent Present wil al die kinderen en volwassenen helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, met als doel dat mensen ervaren dat ze ertoe doen en waardevol zijn. Dat gebeurt via een breed scala van activiteiten: moedergroepen, kinderclubs, een tweedehandswinkel, een goederenproject, 1-op-1-contacten, maaltijden, interculturele groepen, een tweewekelijkse viering.  
 
Er wordt gewerkt vanuit de gedachte dat elk mens beelddrager is van God en daarom een eigen waardigheid heeft. Dat impliceert dat we in navolging van Jezus  toegaan naar mensen die sociaal, cultureel en religieus worden buitengesloten. Ieder mens telt in onze ogen!  Stichting Talent Present wil  mensen helpen om volwaardig deel te kunnen nemen aan deze samenleving. Vanuit de kerk wil Stichting Talent Present  zo aanwezig  zijn in deze oude stadswijken (met de nodige bijbehorende stadsproblematiek).  
 
Tijden veranderen, de wijk is in beweging en ook het team is in verandering. Daarom zoekt Stichting Talent Present naar een vernieuwde invulling van het diaconale werk en hoopt zo  op een frisse doorstart, waarbij  het goede van de afgelopen jaren behouden blijft en  tegelijkertijd openheid is  voor nieuwe mogelijkheden en kansen.  
 
 
Voor de leiding aan het huidige team zoeken we een  
 
Buurtpastor Voor 0,8 tot 1 FTE
 
We zoeken een buurtpastor die de frisse doorstart van het diaconale werk kan begeleiden. Hij/zij is veelzijdig en initiatiefrijk, beschikt over een stevige persoonlijkheid en is communicatief en contactueel sterk (een netwerker). Hij/zij is missionair en diaconaal georiënteerd en actief betrokken bij een Protestantse geloofsgemeenschap. De buurtpastor biedt pastorale begeleiding aan mensen die hierom verlegen zijn en wil bouwen aan een vernieuwde geloofsgemeenschap (met bijbehorende vieringen). Hij/zij weet het christelijk geloof te vertalen naar de mensen in de wijk.  
 
De buurtpastor heeft zowel leidinggevende als organisatorische talenten. Deze zijn nodig om leiding te geven aan het team van betaalde krachten van Stichting Talent Present. Hij/zij ontwikkelt beleid/visie, pakt de fondsenwerving op (of vindt mensen die dit willen/kunnen doen), is projectleider van diverse activiteiten binnen de organisatie. De buurtpastor is in staat om vrijwilligers te vinden, te behouden en te begeleiden.  
 
We zoeken iemand die: - HBO-theoloog of predikant is - Bij voorkeur woonachtig in Rotterdam is of bereid daarheen te verhuizen.
 
Wat bieden wij : - Een werkplek midden in de wijk - Hardwerkende collega’s met een groot hart voor de wijk - Ruimte voor nieuwe ideeën voor projecten en activiteiten - Een uitdagende werkomgeving - Steun van achterliggende diaconieën en diaconaal platform “Rotterdam Dorst” - Salariëring conform CAO Welzijn, afhankelijk van leeftijd en opleiding.
 
Uw sollicitatie zien wij graag tegemoet uiterlijk vrijdag 15 juni. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 26.  U kunt uw sollicitatie sturen naar de voorzitter van de Stichting Talent Present, mr. Erik Linssen, hlinssen68@gmail.com.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Anna Tak (interim), 06  42217879 of anna@wijkpastoraatoudenoorden.nl  
 

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door