Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Alles over ... Trainingen

 
Cursussen online fondsenwerving

Cursussen voor fondsenwerving

Er worden op het internet handzame cursussen aangeboden voor de juiste aanpak bij fondsenwerving. 
 

lees meer >>
 
online trainingen voor vrijwilligers

In 2017 ontwikkelde Humanitas zes korte online trainingen bedoeld voor vrijwilligers en mantelzorgers, die mensen in een kwetsbare situatie helpen. De onderwerpen van de trainingen zijn: grenzen stellen, omgaan met emoties, versterkende gesprekken, empowerment, netwerken versterken en vrijwilligers begeleiden. Deze onderwerpen zijn gekozen in samenspraak met dertien landelijke vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties zoals De Zonnebloem, het Rode Kruis, Mezzo en Kerk in Actie. Kijk hier voor de trainingen.

 
vrijwilligers vinden en binden

Veel inloophuizen hebben vrijwilligers die lange tijd mee doen in de organisatie. Maar er komt een moment dat er nieuwe vrijwilligers nodig zijn. Dat is best lastig. Kijk hier voor de cursus vonden en binden van vrijwilligers.

lees meer >>
 
intake vrijwilligers

Sommige inloophuizen hebben een intakeformulier als er een nieuwe vrijwilliger komt. Check uw intake procedure eens door te kijken naar de online traning 'Begeleiden van vrijwilliger'.

lees meer >>
 
Trainingscentrum Kor Schippers

Download leerroute voor (beginnende) professionals die werken op het snijvlak van maatschappij en ideële organisaties, wijkteammedewerkers.

Het Trainingscentrum Kor Schippers verzorgt bij- en nascholing voor mensen die verbonden zijn aan buurt- & kerkwerk, arbeidspastoraat en justitiepastoraat, en voor pastores, vrijwilligers en bestuurders bij kerkelijke gemeenten en parochies die actief betrokken willen zijn bij hun buurt. www.korschippers.nl
 

lees meer >>
 
Stichting Presentie

De Stichting Presentie biedt trainingen en lezingen voor medewerkers en vrijwilligers in het kerkelijk presentie werk. Daarnaast de Stichting Presentie een scholingsroute aan voor coördinatoren, die opgeleid willen worden om zelf presentiescholing aan vrijwilligers binnen hun eigen organisatie te gaan geven. Na deze cursus krijgt u de beschikking over de Vrijwilligersmoduled en  kunt u zelf presentietrainingen aan uw vrijwilligers geven. Verder: de Presentie scholing voor Vrijwilligers; de zesdaagse Introductiecursus presentie.Kijk op  www.presentie.nl voor een volledig overzicht van trainingen in de presentiebenadering.

 
PE Fondsadvies

Pieternel Ermen van PE Fondsadvies helpt bij het succesvol werven van subsidies en fondsen. PE Fondsadvies heeft een in de praktijk van het kerkelijk werkveld ontwikkeld aanbod op maat.
Mail: pamermen@gmail.com

lees meer >>
 
Onverwacht Opgewekt

“Onverwacht Opgewekt” is de coach- en trainingspraktijk van Marieke Sillevis Smitt. Haar trainingen zijn contextueel ("Van kramp naar Kracht") en provocatief ("Van Ploegen naar Plagen") Marieke is ook werkzaam als pastor voor en met ongedocumenteerden in Utrecht. Haar missie is: zoveel mogelijk liefdevolle, geestige en krachtige dienstverleners met ruimte voor resultaat in Nederland! 
www.onverwachtopgewekt.nl
 

lees meer >>
 
Stichting De Vonk

Stichting De Vonk is een expertisecentrum voor ondersteuning, activering en training bij vraagstukken over armoede en sociale uitsluiting.

De Vonk verzorgt trainingen 'Armoede onder de loep'.

De consulenten zijn beschikbaar voor parochies, caritas en diaconale verbanden die zie zich willen oriënteren of feedback willen op hun handelen en denken. Maak gebruik van de lange traditie van activeringswerk in parochies, en kies voor een traject voor kerkelijke professionals om op meerdere beleidsterreinen ondersteuning en innovatie te bevorderen.

De Vonk is een instelling voor Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk met als werkgebied Noord Brabant en Zeeland.

 
Handleiding Goed op Weg, train zelf vrijwilligers inloophuizen

Materiaal voor vier bijeenkomsten met vrijwilligers van inloophuizen.
'Goed op weg' stimuleert een open gesprek tussen vrijwilligers van inloophuizen met de zin en waarde van het kerkelijk presentiewerk. Waar zit hem dat in? Wat zijn voor hen momenten die er toe doen? Hoe kun je er met elkaar voor zorgen dat die momenten vaker voorkomen? Goed op Weg werd gemaakt door Elsa Roza van Vonkje Toerusting.

lees meer >>
 
Ecksplorer supervisie

Gerard van Eck begeleidt trajecten voor beroepskrachten of vrijwilligers die zich bestuurlijk en uitvoerend willen ontwikkelen. De trajecten op maat zijn gericht op individuen, groepen, teams of organisaties. Een traject wordt voorafgegaan door een gratis oriënterend gesprek. Het tarief is afgestemd op de financiële draagkracht van de organisatie.

 

lees meer >>
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door