Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Sociaal isolement en vrijwilligers

Vrijwilligers verwachten soms te veel verwachten van het contact. Een coördinator van een vrijwilligersorganisatie stelt: "Onze ervaring is dat de vrijwilligers het over het algemeen graag leuk willen hebben met een cliënt en er iets van terug willen krijgen, een soort wederkerigheid verwachten of een complimentje. Dat kun je bij deze groep niet altijd verwachten."
Download het artikel
Download de publicatie' De verbinding tussen formele en informele hulp
aan sociaal kwetsbare burgers', Dr. Marina Jonkers, Dr. Anja Machielse, LESI, 2013.
Download de publicatie 'Handelingsverlegenheid als hinderpaal bij het signaleen van sociaal isolement', Dr. Marina Jonkers, Dr. Anja Machielse, LESI, 2012.

Interventieprofielen

Uit de analyse van de onderzoeksgegevens kwam naar voren dat twee factoren cruciaal zijn voor het kiezen van een interventiestrategie; 
De duur van het isolement: is het isolement (recentelijk) ontstaan door ingrijpende levensgebeurtenissen of omstandigheden (situationeel isolement) of is het reeds vroeg in het leven begonnen en heeft iemand nooit goed aansluiting
bij anderen kunnen vinden (structureel isolement).
De handelingsoriëntatie:  heeft de sociaal geïsoleerde behoefte aan participatie in formele of informele sociale verbanden.
Een combinatie van de twee indicatoren levert acht interventieprofielen op die een relatief snelle diagnose van de uitgangssituatie van een cliënt mogelijk maken.
De interventie profielen vindt u in het artikel Sociaal isolement bij ouderen, een typologie als richtlijn voor effectieve interventies, blz. 50.

 

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door