Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
ontmoeting en belangenbehartiging

Samenvatting werkplan 2018
Terugkijkend op de afgelopen twee jaar zijn er een aantal ontwikkelingen te noemen die de basis vormen voor het werkplan van 2018:
De steeds grotere groep bezoekers die de wijkwinkel bezoeken. In 2016 zijn er 1000 consulten geregistreerd. Opvallend is naast de inwoners uit Oud Krispijn de stijging van het aantal bezoekers van Crabbehof en Wielwijk. Uit de cijfers blijkt dat de wijkwinkel meer en direct betrokken raakt bij de dagelijkse zaken van onze cliënten. De wijkwinkel is voor veel mensen een belangrijke en veilige plek waar ze door professionele medewerkers snel geholpen worden. Een groot aantal bezoekers van de wijkwinkel is niet zelfredzaam en klopt vaker aan met allerlei ingewikkelde regelgeving. De wijkwinkel vertaalt deze dan in Jip en Janneke taal, legt uit en bemiddelt bij instanties zoals Sociale Dienst Drechtsteden, UWV, belastingen
en schuldeisers. De dienstverlening van de sociale wijkteams kan door de laagdrempelige en onafhankelijke werkwijze door professionele vrijwilligers versterkt worden. Een schil van betrokken vrijwilligers rond de sociale wijkteams. In 2018 willen we ter gelegenheid van 35-jarig bestaan deze kennis en aanpak delen met de professionals van de sociale wijkteams.

Lees hier de plannen van De Buitenwacht voor 2018.
 

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door