Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
DAK ondersteuningaanbod

Het project 'DAK bij de tijd' biedt een innovatief ondersteuningsaanbod voor uw organisatie.
 
Handleiding 'DAK bij de tijd'
Deze handleiding is geschreven voor bestuursleden en medewerkers van middelgrote en kleine inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat die eens goed naar de organisatie willen kijken, die beter willen inspelen op de vragen die er zijn, die hun werk willen versterken en verbreden.
Download de handleiding

Kwaliteitenkaart
Met de kwaliteitenkaart kunt u eenvoudig zien welke zaken voor uw organisatie belangrijk zijn.
Download de kwaliteitenkaart
 

Ondersteuningspakketten

     
vernieuwing link
link
ondersteuningspakket
ondersteuningspakket
ondersteuningspakket
ondersteuningspakket
ondersteuningspakket
ondersteuningspakket
Zelfscan krachtMeting voor vrijwilligersorganisaties (Movisie)
Zelfscan criteria effectieve organisaties (Kennisbank Filantropie)
Het hart van de zaak

Oriëntatie op maatschappelijke ontwikkelingen
Op welke vragen en uitdagingen zeggen we ja en waarom?

Sociaal Isolement
De Presentiebenadering
Spiritualiteit delen met je team
samenwerking ondersteuningspakket
ondersteuningspakket
ondersteuningspakket
Samenwerken met kerken en diaconieën
Samenwerken met de overheid
Samenwerken met professionele zorg- en welzijnsorganisaties
menskracht link
ondersteuningspakket
ondersteuningspakket
ondersteuningspakket
ondersteuningspakket
ondersteuningspakket
ondersteuningspakket
 
Stagnatie doorbreken
Stagnatie doorbreken
Beter afstemmen van dragende en kwetsbare vrijwilligers
Zelfbeheer door gebruikers van het gebouw
Van een luisterend oor naar activering
Het belang van beroepskracht(en)
Werving van nieuwe vrijwilligers
 
geld link
link
ondersteuningspakket

ondersteuningspakket
ondersteuningspakket
ondersteuningspakket
ondersteuningspakket
Presentatie Cirkels van betrokkenheid DAK netwerkdag 2017
'Theory of change', hulpmiddel bij schrijven projectplan
Fondsenwerving

Nieuwe vormen van fondsenwerving
Overheidssubsidie
Het gebouw
Het interieur
bekendheid link
ondersteuningspakket
ondersteuningspakket
ondersteuningspakket
ondersteuningspakket
ondersteuningspakket
ondersteuningspakket
Aan de slag met social media
Nieuwe input door een breder draagvlak
Signaleren en stem geven
Het communicatieplan
Omgaan met sociale media, het hebben en houden van een website
Inschakelen van de pers
Communiceren met de politiek (en andere professionele organisaties)

Bij ieder thema vindt u informatie over het ondersteuningsaanbod en links waarmee u zelf aan de slag kunt. De ondersteuningspakketten zijn een aanbod dat aansluit bij uw vraag. De begeleiding wordt verzorgd door Netwerk DAK of door externe deskundigen. Voor ondersteuning door externe deskundigen wordt een vergoeding gevraagd. U kunt bij een fonds subsidie aanvragen voor het inhuren van een DAK-ondersteuningspakket, het projectteam helpt om dat op korte termijn te doen.
 

lees meer >>
 
DAK ondersteuningspakketten

Het project 'DAK bij de tijd' biedt een innovatief ondersteuningsaanbod voor uw organisatie.
Klik hier voor de handleiding 'DAK bij de tijd'
 

Op zoek naar vernieuwing?

Ontwikkel creatieve plannen en laat u inspireren door de creativiteit van andere werkplekken en werk aan het bereiken van nieuwe doelgroepen.
Naar het ondersteuningsaanbod

Op zoek naar samenwerking?

Versterk de samenwerking met de reguliere hulpverlening en overheid. Zo speelt u optimaal in op de noden van mensen.
Naar het ondersteuningsaanbod
 

Blijf investeren in menskracht!

U wilt als organisatie natuurlijk blijven investeren in vrijwilligers, bezoekers en medewerkers. Hoe om te gaan met vrijwilligers die uit de doelgroep komen?  Wat zijn manieren om nieuwe groepen vrijwilligers bij uw inloophuis te betrekken?
Naar het ondersteuningsaanbod

Waar vinden we geld?

Bent u nieuwsgierig naar nieuwe vormen van financiering? Ontwikkel uw sociaal ondernemerschap,  ga aan de slag met crowdfunding en denk na over sponsoring door het bedrijfsleven en andere creatieve vormen van fondsenwerving.
Naar het ondersteuningsaanbod

Hoe worden we bekend(er)?

Investeer als organisatie in communicatie.  Het inzetten van moderne communicatiemiddelen opent mogelijkheden voor het bereiken van nieuwe doelgroepen, nieuwe vrijwilligers, nieuwe partners in samenwerking en nieuwe vormen van financiering. 
Naar het ondersteuningsaanbod 

lees meer >>
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door